Trend: Scheidslijnen

Mind the Gap!

Verschillen in de samenleving nemen toe. Hoe zit dat in Brabant? In de verkenning ‘Mind the Gap’ kijken we naar de toekomst van de Brabantse samenleving, waarbij we naast toenemende verschillen ook aandacht besteden aan nieuwe vormen van verbondenheid.

Waarom deze verkenning?

Verschillen in inkomen, opleidingsniveau, de plekken waar mensen wonen, de waarden die ze belangrijk vinden, de partij waarop ze stemmen en de mate van zelfredzaamheid nemen toe. Hoe zit dat in Brabant? Hoe staat het met de (on)gelijkheid in onze provincie? Welke scheidslijnen zien we? En welke (nieuwe) verbindingen? Waar en hoe worden verschillen overbrugd? En in hoeverre zijn toenemende verschillen een probleem? Ervaren de Brabanders ongelijkheid en hebben ze daar last van? Wat betekent het voor de koers die overheden en maatschappelijke organisaties varen? In de Verkenning ‘Mind the Gap’ staan we stil bij deze vragen en schetsen we een beeld van de Brabantse samenleving en de perspectieven voor de toekomst.


Verschil krijgt juist een mooie functie als we de Brabantse samenleving zien als een ecosysteem. Met dit in gedachten is gelijkwaardigheid misschien nog wel belangrijker dan gelijkheid.Alles op een rijtje

De Trendnacht 2017 gaat over ons 'klimaatgedrag'! Wat zijn jouw tips?

Deel je tip