..

Privacybeleid & toegankelijkheidsverklaring

WIJ RESPECTEREN JOUW PRIVACY

Je gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om je beter van dienst te zijn.

1. Je kunt erop vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren. Jij hebt er recht op dat wij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat jouw gegevens en de inhoud van telefoongesprekken, aanvraagformulieren en e-mails vertrouwelijk blijft.

2. Wij beschermen je privacy en gegevens. We nemen maatregelen om je privacy en gegevens te beveiligen en te beschermen. Zo worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten aan de hand van een aantal eisen de privacyrisico's bepaald. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen om deze risico's te verminderen of weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwerp, de ontwikkeling of de levering van producten te veranderen.

3. We geven je inzicht in welke gegevens we over je hebben en waarvoor we ze gebruiken. Wij willen dat jij weet welke gegevens wij nodig hebben om ons relatiebeheer goed te laten verlopen, onze producten en diensten te kunnen leveren en contact met je te kunnen hebben.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Als je specifieke diensten van ons gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je een publicatie aanvraagt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken.

JOUW RECHTEN

Vanuit de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van BrabantKennis als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

 • Je hebt recht op inzage van de gegevens die de provincie van jou verwerkt.
 • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt.
 • Je hebt recht op correctie of aanvulling van jouw gegevens.
 • Je hebt het recht de provincie te verzoeken jouw gegevens te verwijderen indien de provincie Noord-Brabant geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht de provincie te verzoeken jouw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan jou over te dragen.
 • Je kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij de provincie een verzoek indienen. De provincie behandelt je verzoek binnen 4 weken. Daarnaast kun je een klacht indienen als je ontevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

VRAGEN EN CONTACT

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement of over de wijze waarop de BrabantKennis omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie. De provincie streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen. Je kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Door te mailen naar dataprivacy@brabant.nl.
 • Schriftelijk door je vraag of opmerking te sturen naar: Provincie Noord-Brabant t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch

KLACHT INDIENEN

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Heb je een klacht over de wijze waarop de provincie Noord-Brabant omgaat met de afhandeling van jouw verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indienen via de website van de autoriteit persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BRABANTKENNIS?

Google analytics
BrabantKennis maakt gebruik van Google Analytics op haar website. Omdat wij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens hebben wij het delen van informatie uitgezet en hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
Voor de verwerking van onze nieuwsbrief gebruiken wij de service van MailChimp. Je ontvangt onze nieuwsbrief alleen als je jezelf voor deze service hebt aangemeld. Jouw gegevens worden opgeslagen in het MailChimp beheersysteem en niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met MailChimp, zij nemen de nodige maatregelen om jouw gegevens te beschermen.

Jouw gegevens worden bewaard totdat je jezelf afmeldt. Zodra je jezelf afmeldt worden jouw gegevens direct verwijderd en niet in archief opgeslagen.

Aanvragen publicatie
Bij aanvragen van een publicatie vragen wij naar je naam, organisatie en adres. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de aangevraagde publicatie. Deze gegevens worden maximaal een half jaar bewaard.

Evenementen
Bij aanmelden voor een evenement vragen we je naar je naam, emailadres en organisatie (optioneel). Deze gegevens gebruiken we alleen om hiermee de gastenlijst te kunnen samenstellen en jou informatie over het evenement toe te kunnen sturen. De gegevens worden binnen een half jaar na afloop van het evenement verwijderd.

Bij aanmelden voor een event via onze website vragen we je of je akkoord gaat met onze privacyvoorwaarden. Zo ja, dan stem je ermee in dat wij fotograferen en filmen. Foto- en filmmateriaal wordt alleen gebruikt vanuit journalistiek oogpunt, om daarmee verslag te doen van onze evenementen en activiteiten. Foto- en filmmateriaal wordt nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

Delen van een signaal
Op onze website kun je tips geven via een formulier. Om deze tips te verwerken hebben wij jouw naam (optioneel), e-mailadres en tip nodig. Je e-mailadres gebruiken we alleen om de tip te verifiëren. Jouw tip wordt alleen met jouw toestemming geplaatst op de website. Indien gewenst gebeurt dit anoniem. De gegevens worden maximaal een half jaar na afronden van de betreffende verkenning verwijderd.

E-mail
E-mails worden opgeslagen in een beveiligde omgeving (SSL en Imap) op een Nederlandse server. Wachtwoorden behorende bij de e-mailadressen zijn uniek. E-mail wordt tevens binnengehaald op de telefoons en iPads van de medewerkers. Deze devices zijn allemaal beveiligd met een logincode.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 februari 2023.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Proclaimer

BrabantKennis is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. We streven er dan ook naar om wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren op onze website.

Merk je dat er iets niet klopt?

Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten via info@brabantkennis.nl. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren.

Werkt er iets niet goed?

Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons dan alsjeblieft via info@brabantkennis.nl. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Hoe zit het met auteursrechten van tekst?

De auteursrechten berusten bij BrabantKennis. Hierbij geldt het creative commons principe: naamsvermelding, niet-commercieel en gelijk delen. We bedoelen daarmee dat het (her)gebruiken van teksten van deze website is toegestaan onder voorwaarde van duidelijke vermelding van de volledige naam van de organisaties, auteurs en bron. De teksten mogen niet commercieel gebruikt worden, aan derden worden doorverkocht of in licentie worden gegeven zonder toestemming van BrabantKennis.

Hoe zit het met auteursrechten van beeld?

Het auteursrecht van de afbeeldingen berust bij de personen of organisaties die bij de afbeeldingen zijn vermeld. Deze rechten zijn niet vrijgegeven onder dezelfde voorwaarden als de teksten. Toestemming voor gebruik moet steeds gevraagd worden aan de rechthebbende.

-----------------------------------------------------------------

Toegankelijkheidsverklaring

BrabantKennis wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid op brabantkennis.nl, zodat deze voldoet aan de Europese norm EN 301 549 (voorheen de Webrichtlijnen).

Dit doen we als volgt: 

 • De toegankelijkheid van brabantkennis.nl wordt periodiek toetst door een onafhankelijke partij.
 • Webredacteuren verdiepen zich in digitale toegankelijkheid.
 • De webredactie toetst nieuwe content vóór publicatie zo veel mogelijk op toegankelijkheid.
 • BrabantKennis voert technische aanpassingen door, zodat brabantkennis.nl in de toekomst met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten
BrabantKennis werkt aan de volgende maatregelen om de toegankelijkheid op brabantkennis.nl te bevorderen:

 • De webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de huidige content en maakt waar nodig content toegankelijker.
 • BrabantKennis maakt informatie beter vindbaar.
 • BrabantKennis brengt de mogelijkheden in kaart om PDF’s aan de toegankelijkheidsrichtlijnen te laten voldoen.
 • BrabantKennis brengt het gebruik van video's en digitale magazines in kaart, waarbij de mogelijkheden worden bekeken om deze onderdelen toegankelijk aan te bieden.


Meld een probleem met toegankelijkheid

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via e-mail.

Meer informatie?

Op de website Digitoegankelijk vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2024.
Copyright 2024 BrabantKennisStatus toegankelijkheidslabel van BrabantKennis. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.