..
5912ec7279965
Activiteit

Klankbordgroep

Ook Trendbureau Overijssel is een verkenning gestart naar 'omgaan met verschillen'. Om onze krachten te bundelen hebben BrabantKennis en Trendbureau Overijssel een gezamenlijke klankbordgroep in het leven geroepen.

Trendbureau Overijssel doet momenteel een toekomstverkenning naar 'Omgaan met verschillen'. Om de krachten van deze verkenning met die van 'Mind the Gap!' van BrabantKennis te bundelen hebben we onder andere een gezamenlijke klankbordgroep in het leven geroepen.

De volgende mensen leveren daarin waardevolle input:

  • Lotte Vermeij (SCP)
  • Hans Boutellier (Verwey-Jonker Instituut)
  • Pieter Tops (Tilburg University)
  • Lidwien van de Wijngaert (Radboud Universiteit)
  • Jan Jaap Kolkman (Gemeente Deventer)
  • Maarten Doorman (Maastricht University)

Trendbureau Overijssel verkent het vraagstuk 'Omgaan met verschillen' door het maken van analyses en toekomstperspectieven vanuit verschillende invalshoeken, om zo handvatten voor provincie en gemeenten op te leveren. De essays die hieruit voortvloeien vind je stuk voor stuk online terug op de website van Trendbureau Overijssel .

De moeite waard voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema!