..
quote
''Ver kennen haalt toekomst dichtbij''
- Merel Morre, Dichter

BrabantKennis verbindt kennis, stelt vragen en zoekt antwoorden. Niet door enkel naar het hier en nu te kijken, maar juist door onze blik te verbreden en verlengen. Dat maakt ons weerbaar en stelt ons in staat kansen te signaleren. Mee te bewegen en voorop te lopen. Want ontwikkelingen die misschien ver weg lijken bepalen al de dag van vandaag en die van morgen. Door vergezichten en kennis van binnen en buiten te koppelen aan het Brabant van nu, leren we onze opgaves en die van de toekomst beter kennen.

We doen dat voor en samen met provinciemakers; beleidsmakers en bestuurders, tot bedrijfsleven en wetenschap. Iedereen die de toekomst van Brabant mee vorm wil geven. We helpen hen, de provinciemakers, om nu richting te bepalen met morgen in gedachte.

Wij verkennen de toekomst van Brabant 

BrabantKennis verkent thema’s die ons helpen de uitdagingen en kansen voor Brabant beter te begrijpen in brede verkenningen. Van geopolitiek tot transformatie en van nieuwe economie tot sociale veeldeling in Brabant. We werken die verkenningen uit op basis van drie uitgangspunten:

1. We bekijken een thema met een brede, vooruitkijkende blik. Dat leidt tot een ander perspectief, een verrassende zienswijze. Een perspectief dat inspireert, opschudt en aanzet tot denken. Dat beleid verrijkt en nieuwe verbindingen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld met de wetenschap, bestuurders, beleidsmakers, bedrijfsleven én Brabanders.

2. We brengen grote vragen, trends en ontwikkelingen terug tot proporties die relevant zijn voor Brabant en Brabanders. Alleen dan wordt het tastbaar en relateerbaar en helpt het ons meer te zeggen over wie wij zijn.

3. Wij vinden sterke presentatie cruciaal om ideeën tot leven te wekken en kennis écht verder te brengen. We presenteren prikkelende vergezichten en geloven dat het bijdraagt aan de inhoud om deze ook op prikkelende wijze aan te bieden. Visueel. Multimediaal. Tot de verbeelding sprekend. 

Samen Brabant beter begrijpen 

Onze verkenningen van de toekomst, vertellen een verhaal dat Brabanders vandaag raakt. Dat hun dag bepaalt. En de dag van morgen. Wij proberen dat grotere, abstracte verhaal te vertalen naar inzichten en perspectieven die waarde hebben in de wereld van Brabanders vandaag.

Wij zijn op een voortdurende zoektocht om de wereld om ons heen beter te begrijpen en vorm te geven. Zo werken we aan een verdieping van wat Brabant Brabant maakt, met een ander soort benadering van hoe we naar onze eigen Brabantse opgaves moeten kijken. BrabantKennis gelooft dat een beter begrip van de uitdagingen voor de toekomst van Brabant niet alleen ligt in het vinden van antwoorden op de vraagstukken van vandaag, maar ook in het ontdekken en ontginnen van de laag die die vraagstukken met elkaar en met Brabant verbindt.

Zo begrijpen we Brabant samen elke dag een beetje beter.

Team chevron-down

Het team van BrabantKennis bestaat uit 7 personen en is gevestigd in de inspirerende Spoorzone in Tilburg.

Ontwikkelraad chevron-down

De BrabantKennis Ontwikkelraad bewaakt onze onafhankelijke positie.

De leden van onze ontwikkelraad zijn frisdenkers uit het Brabantse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Met hun kennis en expertise adviseren zij BrabantKennis over trends en ontwikkelingen, het werkprogramma en (de vorm van) publicaties en evenementen.

Jaarverslag chevron-down

In onze Jaarverslagen blikken we terug op voorgaand jaar en kijken we vooruit naar komend jaar.

Nieuwsgierig? Hier vind je alle Jaarverslagen. Veel lees- én kijkplezier!

BrabantKennis Corporate beeld 2023 7 LR