Verkenningen

De toekomst laat zich niet voorspellen, maar er zijn wel trends en ontwikkelingen te bespeuren die Brabant gaan veranderen. Wij spotten en verkennen deze: soms groots en meeslepend, soms klein en krachtig!

Trend: Plattelandschap

Land van schaarste en overvloed

Het Brabantse plattelandschap staat onder druk. Waar ooit de woeste gronden waren en de heide welig tierde, is het buitengebied nu een (economische) drager, waar wonen, landbouw, logistiek, recreatie, natuur en innovatief ondernemen een plek hebben. Daarnaast zoeken de gewenste transities op het gebied van energie, landbouw en klimaat hier ruimte. Soms lijkt de weg naar schaalvergroting in bijvoorbeeld landbouw en logistiek, maar ook verstedelijking, onafwendbaar. Wie goed kijkt ziet echter ook veel kleinere projecten, gericht op de menselijke maat en het sluiten van kringlopen. Bekijk verkenning

Trend: Cultuur

Culturele eigen/wijs/heid

BrabantKennis ging op verkenning naar de ‘Culturele eigen/wijs/heid van Brabant’. We onderzochten wat Brabantse kunst en cultuur is voor cultuurmakers en cultuurexperts, maar bovenal wat de betekenis van kunst en cultuur is voor de Brabander. Begin 2019 presenteerden we de oogst van deze zoektocht in een bloemrijke publicatie. Bekijk verkenning