..
2024 BK Wij verbinden in Europa
Sophie Loonen
Projectleider
Sophie Loonen
sophie@brabantkennis.nl

Wij... in Europa

Voortgang verkenning

Onderzoek

In 2024 gaat BrabantKennis Europa en Brabant op geheel eigen wijze aan elkaar verbinden. Europa is meer voor onze provincie dan een wetgever, meer dan een plek waar subsidiegeld vandaan komt. Op meerdere plaatsen in Europa wordt de toekomst van Brabant bepaald.

Met de Europese verkiezingen in onze vooruitkijkspiegel, vinden we het tijd ons denkraam over Brabant op het wereldtoneel te verruimen. Dat deden we in 2022 en 2023 al in breder perspectief met onze verkenning over Brabant en geopolitiek 'Tussen vrees en vriendschap'. In 2024 richten we ons op Europa en Brabant en Brabant in Europa: Wij... in Europa.


footer-line

Op meerdere plaatsen in Europa wordt de toekomst van Brabant bepaald

We zien dat Europa op veel beleidsterreinen vooral wordt gezien als een regelmaker en geldautomaat. Regels en geld zijn belangrijk voor regio’s en steden, maar er is nog een andere dimensie die aandacht behoeft. Zeker naar de toekomst toe. Want de toekomst van Europa bepaalt in hoge mate de toekomst van Brabant. Welke kant gaat Europa op? Meer of minder Europa, meer of minder samenwerken, meer of minder landen toelaten? Grote vragen die spelen op de langere termijn, maar die vrij snel invloed hebben op wat er in Brabant gebeurt. Maar wat betekenen verschillende toekomstscenario’s voor Brabant? En hoe kun je daarop anticiperen?

De Europese verkiezingen vormen de achtergrond en creëren momentum voor een dergelijke verkenning, maar zijn niet het doel.

Brabant in Europa

De historische banden tussen Brabant en Europa zijn innig. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de voorheen gedeelde hoofdstad. Onder het bewind van de hertogen van Brabant, zoals de beroemde Jan I en Jan II, groeide Brussel uit tot een bloeiende handelsstad en een centrum van kunst en cultuur. En transformeerde uiteindelijk van hoofdstad van het hertogdom Brabant naar hoofdstad van de Europese Unie. Maar we delen natuurlijk meer dan alleen een hoofdstad.

De wortels van de langdurige banden tussen Brabant en Europa liggen in de middeleeuwen, toen het hertogdom Brabant een centrale rol speelde in de handel en politiek. Als een belangrijk handelsknooppunt tussen Noord- en Zuid-Europa bloeide Brabant op dankzij zijn gunstige ligging aan rivieren zoals de Schelde, de Maas en de Rijn.

Door de eeuwen heen heeft Brabant haar stempel gedrukt op het Europese continent, en omgekeerd.

In Brabant zie je als eerste waar het heen gaat

Een aantal thema’s die een grote rol spelen in de toekomst van Europa, spelen in Brabant nu al. Brabant functioneert daarin als kanarie in de kolenmijn, de plek waar je als eerste ziet waar het heen gaat. Dan kun je denken aan de rol en positie van Brainport in de geopolitieke ontwikkelingen. Wie de technologie bezit, bepaalt de toekomst en die technologie heeft een belangrijk ankerpunt in Brabant. 

Maar denk ook aan de discussie over (arbeids)migratie. Hoe gaan we zorgen voor voldoende menskracht voor onze economie, of moeten we onze economie omvormen? Welke rol spelen expats en arbeidsmigranten daarin? Natuurlijk gaat het daarnaast ook over de relatie tussen natuur en economische ontwikkeling die onder hoogspanning staat en leidt tot boerenprotesten en de voortdurende stikstofcrisis.

In een veranderende wereld is de relatie van Brabant met Europa cruciaal

Hoewel het niet het doel is van deze verkenning om de Europese verkiezingen te promoten, kan het belang ervan moeilijk worden onderschat. In een veranderende wereld is de relatie van Brabant met Europa een cruciale en maakt het dus veel uit hoe het toekomstig Europees parlement en de Europese commissie er uit gaan zien. Waar komen de prioriteiten te liggen en welke keuzes liggen er voor?

In 2024 richten we ons op Europa en Brabant én Brabant in Europa: Wij... in Europa. Dat doen we met een bijzonder social design onderzoek, in onze nieuwe BrabantKennis podcast en met spraakmakende evenementen. Alle reisdoelen op onze verkenningstocht vind je hieronder. Sluit aan en reis mee. 

Deel deze pagina
  • whatsapp Whatsapp
  • linkedin LinkedIn
bell

Op de hoogte blijven over deze verkenning?

Meld je aan voor onze e-mailnotificaties over deze verkenning.