Heb jij tips voor deze verkenning? Deel die dan met ons.

Trend: Geopolitiek

Geopolitiek in Brabant: Tussen vrees en vriendschap

De spanningen in de wereld zijn groot en ontwikkelen zich in razend tempo. Er wordt al gesproken van een historische omslag die lijkt op die van de val van de muur. Geopolitieke ontwikkelingen hebben, sneller dan iemand kon voorzien, ook invloed op Brabant. Reden te meer om hier bij stil te staan en op in te zoomen.

Waarom deze verkenning?

Er woedt oorlog op het Europese continent en dat maakt veel zichtbaar over de onderlinge relaties tussen landen en tussen machtsblokken zoals de Europese Unie, de Verenigde Staten, China en Rusland.

In het Blikveld 2022 schreven we als aanleiding voor deze verkenning dat ‘we op de rand lijken te staan van een geopolitieke transitieperiode’. Inmiddels lijken we over de rand heen te buitelen en midden in de geopolitieke turbulentie te staan. BrabantKennis kijkt in haar verkenningen vooruit en probeert Brabant beter te begrijpen en ons voor te bereiden op de toekomst. Geopolitieke ontwikkelingen hebben, sneller dan we voorzagen, ook invloed op Brabant. Reden te meer om hier bij stil te staan en op in te zoomen.

De wereld van de Brabanders verandert maar hoe, en kunnen we dat zelf vormgeven? Daar probeert deze verkenning antwoorden op te geven. 

Wat gaan we doen?

In deze verkenning zoomen we in en uit. Hoewel de verschuivingen op een groot wereldtoneel lijken plaats te vinden, slaan ze concreet neer op bepaalde plekken. En hebben op sommigen meer effect dan op anderen. Deze verkenning bestaat uit een doorsnijdende lijn waarin we in algemene zin kijken naar de gevolgen van de geopolitieke transitieperiode voor Brabant en een land of regiospecifieke lijn waarin we een aantal plekken uitlichten die bij uitstek van belang zijn voor Brabant.

Binnen de doorsnijdende lijn kijken we met de bril van een geopolitiek expert naar de rol van regio’s in de geopolitiek en specifiek de rol van Brabant. Dat doen we o.a. met het essay van David Criekemans Geopolitiek begint bij ons thuis en tijdens het kenniscafé Tussen vrees en vriendschap op 21 april '22. Daarnaast bekijken we de internationale banden van Brabantse overheden in de longread Vriendschap is geen illusie. Met wie zijn we verbonden, met wie werken we samen en waar laten we onze stem horen op het Europese en wereldtoneel?

In de eerste specifieke lijn hebben we gekeken naar onze buurman; Duitsland. Rondom de Duitse verkiezingen in 2021 belichtten we in de pre-verkenning DuitslandKennis hoe de relaties zijn en waren tussen Brabant en Duitsland, in hoeverre we lijken op de Zuid-Duitsers in Beieren en hoe Duitsers het leven in Brabant ervaren.

In 2022 gaan we verder van huis en duiken we in de betekenis van China voor Brabant. Wat voor relaties zijn er en waar moeten we alert op zijn in het licht van de veranderende geopolitieke verhoudingen? Dat lees je in de longread Wat je móet weten over Brabant en China en hoor en zie je in de documentaire documentaire Tussen vrees en vriendschap: over de relatie tussen Brabant en China.

Die veranderingen gaan snel. We leven in een turbulente wereld waarin ook voor Brabant veel op het spel staat. Samen met experts, bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen proberen we te begrijpen wat dit precies betekent en hoe we ons hier in Brabant toe moeten verhouden.   

Houd in de gaten!

De volgende stap binnen de verkenning Geopolitiek in Brabant: Tussen vrees en vriendschap is...

In de kijker

Onze verkenning geeft sinds de start stof tot nadenken en doet stof opwaaien. Een overzicht van de aandacht voor Geopolitiek in Brabant: Tussen vrees en vriendschap tot dusver:

Iets gemist?

De vorige stappen binnen de verkenning Geopolitiek in Brabant: Tussen vrees en vriendschap waren...

Wij verkennen de toekomst graag met jouw hulp! Dus heb je een interessant artikel gelezen, een mooie documentaire, TEDx of expositie gezien, weet je een relevante spreker, ken je een inspirerend voorbeeld? Laat het ons weten.

Voor aanvullende vragen nemen we graag per e-mail contact met je op. Mogen we je naam bij de inzending plaatsen? Vul deze dan in, anders plaatsen we je tip anoniem.

Deze tips kregen we

Ook inzicht in het perspectief vanuit China.

Voor de betekenis van China is het relevant het perspectief van Azie/China te kennen. Lucas de Man heeft een mooie documentaire gemaakt (met performance) waarin hij met Hyunsin Kim millennials in Azie/China bevraagt.

Getipt door Henri Swinkels

biodiversiteit - een geopolitieke uitdaging

Van 25 april tot 8 mei 2022 vindt in China de VN top ‘Ecological Civilization – building a shared future for all life on Earth’ (COP 15) plaats.

Getipt door Joop van Hezik

De documentaire 'Tussen vrees en vriendschap' in februari te zien door heel Brabant.

Bekijk het tourschema