..
62cbf1ca0f6ee
Download dit item
Longread

Longread Wat je moet weten over Brabant en China

Brabantse overheden, kennisinstellingen en bedrijven zullen strategische(re) keuzes moeten maken over de banden die zij met China aangaan. Dan is het belangrijk om te weten waar we over praten. Daarom zetten we een aantal belangrijke cijfers over de band tussen Noord-Brabant en China op een rij.

China speelt een cruciale rol in de veranderende geopolitieke verhoudingen en is op meerdere vlakken een steeds invloedrijkere speler geworden. Zeker op economisch vlak. Dit levert zowel kansen als (potentiële) spanningen op.

In het essay ‘Geopolitiek begint bij ons thuis’ beschrijft professor David Criekemans dat regio’s, zoals Noord-Brabant, geen bewust geopolitieke rol spelen, maar wel een pragmatische. “Ze hebben nauwelijks invloed op de grote vraagstukken in de geopolitiek, rond mensenrechten of de dreigende ‘ontkoppeling’ van de westerse en Chinese economie. Maar ze moeten er wel rekening mee houden. En zich voorbereiden op verschillende scenario’s.” Wat betekent het bijvoorbeeld voor Tilburg, Eindhoven of Uden om erg afhankelijk te zijn van handel met China in het geval van een versnelde ontkoppeling?

Ook onze longread ‘Vriendschap is geen illusie’ zoomt in op China. In deze publicatie brengen we de Brabantse stedenbanden in kaart en kijken we naar de specifieke relatie van Brabantse steden met steden in de Chinese provincie Jiangsu. Hoe zijn deze relaties tot stand gekomen en welke rol nemen beide partners? “Chinese steden handelen in het sluiten en onderhouden van hun banden niet zelfstandig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederlandse gemeenten. Ze hebben een nadrukkelijke strategie, waarbij het belang van de Volksrepubliek China voorop staat. (…) Open staan betekent niet dat je naïef bent. Het is belangrijk te weten waarom je een band hebt en scherp te zijn op wat je van elkaar verwacht en aan elkaar hebt. Zo ben je ook minder kwetsbaar wanneer zich een controverse voordoet.”

De longread laat zien dat de relatie tussen Brabant en China interessant, belangrijk en van toenemende intensiteit is. Tijd om daar verder over door te denken en praten.

Om dat denken verder te stimuleren ontwikkelen we een documentaire over de relatie tussen Noord-Brabant en China. Samen met diverse experts, en op basis van meerdere studies, zoomen we in op een aantal sectoren en verkennen we interessante dilemma’s. Naast de studie van het LeidenAsiaCentre gebruiken we de uitkomsten van een enquête die Het PON & Telos heeft uitgezet bij 1900 Brabanders om te vragen hoe zij kijken naar de huidige geopolitieke ontwikkelingen, China als machthebber in de wereld en of ze hun koopgedrag hierop aanpassen.

Deze onderzoeken en gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen komen terug in de documentaire Tussen vrees en vriendschap waarin we de perspectieven verder verkennen.

Meer over de documentaire Tussen vrees en vriendschap

Verantwoording

BrabantKennis heeft het LeidenAsiaCentre gevraagd om op verschillende vlakken de band tussen Noord-Brabant en China te onderzoeken en deze cijfermatig inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft het LeidenAsiaCentre ook data over de relatie tussen Noord-Brabant en Taiwan en Hongkong onderzocht. Zeker Taiwan speelt zowel op geopolitiek als economisch niveau een belangrijke rol.

Hierbij is gebruik gemaakt van publiek toegankelijke cijfers en informatie afkomstig van onder andere het CBS, de RVO, NUFFIC en van universiteiten en hogescholen. Daarnaast zijn er op aanvraag cijfers gedeeld door verschillende kennis- en onderzoeksinstellingen en de NFIA.

Alle gegevens vind je in deze publicatie van het LeidenAsiaCentre en alle cijfers in Excel vind je hier . Deze cijfers zijn vrij te gebruiken.