..
626055261434e
Download dit item
Publicatie

Essay Geopolitiek begint bij ons thuis

Prof. dr. David Criekemans duidt in dit essay wat geopolitiek is, wat er voor veranderingen te zien en verwachten zijn en wat dat betekent voor Brabant. Hij schetst de grote lijnen van de geopolitieke omwentelingen die op til staan en doet hij drie suggesties voor Brabant.

In de verkenning Tussen Vrees en Vriendschap neemt BrabantKennis de rol en positie van Brabant in tijden van geopolitieke transitie onder de loep. Daarnaast verkennen we de implicaties van deze nieuwe periode op het wereldtoneel voor Brabant. Op welke wijze heeft een veranderende wereldorde impact op Brabant en de Brabanders en hoe kunnen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zich verhouden tot deze nieuwe wereld?

Als startpunt van de verkenning schreef prof. dr. David Criekemans dit essay om te duiden wat geopolitiek is, wat er voor veranderingen te zien en verwachten zijn en wat dat betekent voor Brabant. Hij schetst de grote lijnen van de geopolitieke omwentelingen die op til staan en doet drie suggesties voor Brabant.

Het essay is verkennend en duidend, een startpunt voor nadere analyse en discussie in Brabant. De geboden suggesties bieden daarvoor aanknopingspunten. Om zo samen beter te begrijpen wat we als Brabant en Brabanders mogen verwachten en kunnen doen.

Het essay is door studio Rich Dust rijkelijk geïllustreerd en door ontwerpbureau Maan geproduceerd met unieke afwerking.