..
5f71c5b1c3568
Activiteit

Zeven zonden - Verdriet

De zeven hoofdzonden zijn één grote spiegel. Zowel voor ieder van ons individueel, als voor ons als maatschappij. Daarom bekijken we in deze verkenning de zeven zonden van Brabant. Niet om het verleden te veroordelen, maar om de toekomst te openen. Samen met experts gaan we analyseren, reflecteren en leren. Naar aanleiding van een onderzoek van de VBG en PON onderzoeken we de zonde Verdriet.

ONDERZOEK DOOR PON EN VBG

Noord-Brabantse gemeenten pakken steeds vaker maatschappelijke opgaven op in regionale verbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jeugdzorg en participatievraagstukken. De complexe opgaven van deze tijd vragen om integrale benaderingen en samenwerking tussen diverse stakeholders. En hoe complex dat in eerste instantie ook lijkt, er blijkt veel optimisme over regionale samenwerkingen.  

BrabantKennis heeft samen met het PON in het voorjaar van 2020 voor de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) onderzocht hoe er in Brabant over regionale samenwerking wordt gedacht.

Bij het geheel aan gemeenten, provinciale overheden of waterschappen, zien we overwegend optimisme. Maar kijken we dieper, dan zien we ook verdriet. Dit verdriet kan de regionale samenwerking op den duur parten gaan spelen.

In deze verkenning exploreren we vijf verschillende gezichten die je op het toneel van regionale samenwerking in Brabant tegen kunt komen. We geven de spelers in het theater het woord. Zij zien kansen en mogelijkheden in het in regionale verbanden werken aan maatschappelijke opgaven. Maar zij trekken daarbij soms ook een verdrietig gezicht. BrabantKennis verkent de kern van dat verdriet: om er van te leren en mogelijke toekomsten van regionale samenwerking voor te stellen.

Misschien herken je jezelf, of natuurlijk die ander, in één van de gezichten.

Lees hier het onderzoek Verdriet in regionale samenwerking: ‘En niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’

PODCAST VERDRIET

Verdriet is verbonden met verlies, van identiteit bijvoorbeeld, niet meer je eigen keuzes mogen maken, het gevoel dat je niet gehoord wordt. We zoeken uit waarom verdriet een zonde is, we komen terecht op een bedrijventerrein om erachter te komen of er een Brabantse manier is van verdriet verwerken en we gaan op zoek naar verdriet op bestuurlijk niveau in Brabant, niet om het uit te melken, maar om troost te bieden.

Met Frank Bosman, cultuurtheoloog, over wanneer verdriet een zonde wordt,

Richard Theuws, ondernemer, over het faillissement van zijn bedrijf in een tijd dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek is en hoe je daar volgens hem het best mee kunt omgaan

En wethouders Marinus Biemans samen met Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde, over het verdriet van de kleine regio als het verlies van identiteit dreigt.

Verdriet - zeven zonden podcast

REFLECTIE MARIEKE MOORMAN

"Voor de toekomst van Brabant is het van belang dat we iedereen bij de regionaliseringsbeweging aangesloten houden. En dan denk ik in de eerste plaats aan onze inwoners."

Marieke Moorman, destijds burgemeester van Bernheze, volgde onze verkenning #7zondenvanBrabant over Verdriet.

Marieke las de bespiegeling van Het Pon en BrabantKennis Verdriet in regionale samenwerking: ‘En niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’. Zij hebben in het voorjaar 2020 voor de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) onderzocht hoe er in Brabant over regionale samenwerking wordt gedacht. Marieke deelt in onderstaande video de belangrijkste lessen die zij daaruit trekt voor de toekomst van Brabant.

Reflectie Zeven Zonden Verdriet door Marieke Moorman