..
58c94fc35b58b
Publicatie

Boekje Let's Hack

De krant #slimbrabant heeft een broertje: Let’s Hack! De krant zoomde in op de uitdaging voor politiek en bestuur om de datasamenleving in goede banen te leiden. In het boekje Let’s Hack! dagen we overheden uit om te gaan experimenteren met al die data.
quote
Open data werkt! Vanuit betrokkenheid en professionaliteit van het publiek.
- Milo van der Linden, code fellow, gemeente Eindhoven

In oktober 2016 organiseerde BrabantKennis The Next Mobility Hack: een hackathon voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Samen met studenten, professionals, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven hebben we ervaring opgedaan met de mogelijkheden van open data.

In de bijeenkomst ‘Open uw data’ zijn we met beleidsmakers het gesprek aangegaan over de (on)mogelijkheden van open data voor publieke innovatie en nieuwe diensten.

In het boekje Let’s Hack laten we zien dat open data een van de belangrijkste mogelijkheden is van onze tijd en dat dit vraagt om een andere overheid. Een overheid die uitgaat van vertrouwen en samenwerking én die samen met andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers durft te werken aan een groot datalandschap waar iedereen uit kan putten.

Milo van der Linden – Code Fellow bij de gemeente Eindhoven – vertelt over zijn betrokkenheid bij het vergroten van de kracht van burgers om hun eigen leven en samenleving vorm te geven met behulp van open data.

Leesgierig? Ga dan naar de publicatie Let’s Hack !