..
58ac3fda2d675
Terugblik

Recap The Next Mobility Hack

Als onderdeel van de verkenning #slimbrabant organiseerde BrabantKennis The Next Mobility Hack, een open data experiment waarbij we op zoek gingen naar creatieve en intelligente oplossingen voor vervoer in Brabant.

Ben je ook zo benieuwd naar de winnaars van de verschillende awards en de oplossingen die uit The Next Mobility Hack zijn gekomen?

Hieronder vind je een korte recap per challenge en lees je over de follow up:

58ac3e69c13b3

Concept
WeGo-applicatie die reisadvies geeft en dat koppelt aan je agenda, zodat je tijdig signaal krijgt wanneer je moet vertrekken. Hierin kun je ook je persoonlijke voorkeuren meegeven, zoals de tijd die je ‘s ochtends nodig hebt tussen opstaan en vertrek. De sociale component van de applicatie is #socialtalk waarmee je contact legt met medereizigers, bijvoorbeeld om te netwerken. De applicatie geeft ook data terug aan de wegbeheerder over reispatronen en persoonlijke voorkeuren. Mogelijk is dit ook interessant voor opleidingsinstituten bij het opstellen van lesroosters.

Follow up
De studenten hadden nog meer ideeën die per email gedeeld worden. Samen bekijken we hoe we dat verder kunnen brengen.

quote
Het koppelen van reisinformatie aan #socialtalk is een interessant idee dat het reizen zeker leuker zal maken. Verder was de applicatie mooi vormgegeven.
- Astrid Zwegers - ITS Bureau

58ac401a0305a

Winnaar: Best Concept Award (1e prijs)

Concept
Door het combineren van openbaarvervoerdata met regiotaxidata ontstaan er mogelijkheden voor multimodaliteit: namelijk de aansluiting van regiotaxi’s op het openbaar vervoer. Zo maak je de afstand tot een ov-halte klein. Het is belangrijk om dit voor de regio te synchroniseren.

Follow up
Het team is uitgenodigd om samen te kijken hoe het idee verder uitgewerkt kan worden en hoe vervolgstappen eruit kunnen zien.

quote
Een hele interessante en goede aanpak om de data op een landkaart inzichtelijk te maken! Wat ons betreft een terechte winnaar!
- John Kuijs - provincie Noord-Brabant

58ac4113d99cc

Concept
De studenten hebben in eerste instantie gedacht in de richting van oplossingen die al bestaan en onvoldoende werken, zoals carpoolen en thuiswerken. Toen ze uitzoomden naar de fileproblematiek op landelijk niveau kwamen ze tot nieuwe inzichten. Ze ontwikkelden een concept van een app die als volgt werkt: op basis van twee databronnen (capaciteit-intensiteitsverhouding op een bepaald tracé en GPS-informatie) vertelt de app aan de gebruiker precies wanneer er hoeveel file op zijn/haar route staat. De gebruiker krijgt vervolgens een route aangeboden die (op berekening van de capaciteit-intensiteitsverhouding) geen file kent en een beloning als hij/zij hier gebruik van maakt. Deze beloningen lopen uiteen van een kopje koffie tot een autowasbeurt of korting op de APK. De gebruiker kiest welke beloning hij/zij wil en mijdt het drukke tracé. De bedrijven die de kortingen aanbieden financieren de app omdat zij hiermee een nieuwe klantenkring aanboren. Dit businessmodel hebben de studenten mooi verwerkt in hun presentatie.

“Omdat het project zich focust op het traject Deil-’s-Hertogenbosch-Vught, zoomen we niet (zoals de studenten wel deden) uit naar de landelijke problematiek om tot nieuwe inzichten te komen. Daarnaast leggen de studenten combinaties tussen databronnen die wij nog niet gelegd hadden. Ten slotte leverde het onderzoek ook praktische inzichten op, waarmee we direct iets kunnen. Zo hebben de studenten uit de data gehaald dat 50% van de spitsrijders op de A2 dagjesmensen zijn. ”

Follow up
De uitkomsten zijn inmiddels besproken in het projectteam van de MIRT-verkenning. We gaan onze groep vragen om hun ideeën verder uit te werken.

quote
De studenten hebben ons geholpen om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Met dit soort inzichten kunnen we oplossingen in hele andere domeinen zoeken, wat erg waardevol is.
- Jos Kalfsbeek - Twynstra Gudde

58ac43fe5a203

Winnaar: Greatest Potential Award

Concept
Studenten stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets dan van de bus. Dit zou bereikt kunnen worden door de fietsroute van CS Tilburg naar Stappegoor te optimaliseren en een stimuleringsprogramma op te zetten voor studenten waarin zij beloond worden voor het gebruik van de fiets. Het idee is dat zij via de fietsroute meteen ook stroom opwekken die geleverd wordt aan de stad.

Follow up
Het team wordt uitgenodigd bij de gemeente Tilburg om haar verhaal te presenteren. Samen met de provincie wordt bekeken of hiermee verder wordt gegaan en hoe het een plek kan krijgen in de mobiliteitsaanpak van Tilburg.

quote
Leuk idee. Op meerdere plekken in het land wordt gekeken naar beloningsprogramma’s voor het stimuleren van fietsgebruik onder studenten. Voor Tilburg zou dit een oplossing kunnen bieden, gezien het hoge aantal studenten.
- Koen van Waes - gemeente Tilburg

58ac465219215

Winnaar: Innovation Award

Concept
Geconstateerd werd dat het aantal studenten dat dagelijks ‘s-Hertogenbosch binnenkomt vele malen groter is dan dat er in de stad wonen. Met dat gegeven is het idee van ‘Smart Student Housing’ als oplossing genoemd: een soort Netflix-abonnement op studentenkamers, zodat ook buitenlandse studenten of stagiairs tijdelijk in de stad kunnen gaan wonen. In ruil voor inleveren van de ov-studentenkaart kan dat budget als huur gebruikt worden voor de kamers. Daarnaast werd opgemerkt dat studeren niet langer zozeer college volgen op locatie is, maar meer samenwerken op locatie wordt. Colleges worden MOOCs die via internet thuis gevolgd worden, maar daarentegen ontstaat steeds meer de behoefte aan ontmoeten. Dit pleit voor een andere focus van het onderwijsgebied: minder verkeersfunctie en meer verblijfsfunctie. Dat laatste biedt ook kansen om spitsen te spreiden: door nog na colleges te bufferen (studenten blijven nog even in de stad hangen) ontlasten we de spits: spitsspreiding in plaats van spitsmijding.

“Haalbaar idee of niet, volgens mij is het van belang te gaan toetsen bij de scholen hoe de ‘school 2.0‘ eruit gaat zien over 5 tot 10 jaar en vanuit deze behoefte te kijken wat dat aan mobiliteit vraagt: of er juist meer of minder behoefte is aan ontmoetingsruimte. Ook met nieuwe data en tools moeten we goed blijven kijken naar de bredere trends: waarom is het een probleem?”

Follow up
Allereerst zijn de bevindingen voorgelegd aan een breder comité, namelijk ook aan ruimtelijke ontwerpers. Het is belangrijk om in een volgend mobiliteitsbeleid deze brede blik vast te houden. Het voornemen is om meer met de doelgroepen zelf in gesprek te gaan (‘Wat is hun belevingswereld?’, ‘Wat zijn ontwikkelingen rondom een ruimtelijke functie als onderwijs?’). Ook willen we meer met studenten doen, wellicht in een vergelijkbare ‘hackathon’-vorm.

quote
Dat is de belangrijkste les die we moeten leren: meer vanuit de eindgebruiker redeneren!
- Ron Bos - gemeente ’s-Hertogenbosch

58ac47b47a171

Concept
Het team heeft een concept voor een applicatie ontwikkeld dat de agenda van medewerkers en busschema’s real time koppelt aan de beschikbaarheid van energie op het elektriciteitsnet. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat het net geen te hoge piekbelastingen kent (= voorkomen van forse investeringen in koper) en dat er op slimme momenten (beschikbaarheid duurzame en lage prijzen) energie wordt verbruikt, al dan niet met stationaire energieopslag. Het team heeft het idee goed uitgewerkt door de agenda van medewerkers te koppelen aan de laadbehoefte.

“Het was mooi geweest als ze ook nog de agendakoppeling hadden gemaakt in combinatie met bijvoorbeeld de realtime energieprijzen.”

Follow up
Er is momenteel een klantvraag voor deze applicatie. We zullen als challengehouders op zoek moeten gaan naar een manier waarop de app gebouwd kan worden. Bovendien is er een klantvraag om de bezettingsgraad van laadinfra te verhogen op een werklocatie als de High Tech Campus.

quote
Ze hadden dit in een mooie presentatie verwerkt met een kloppend app-concept en een aantal leuke interfaces naar de eindgebruiker (zowel EV-rijder als EV-bus).
- Jaap Willems - ATEPS

58ac484ce715e

Concept
Goede presentatie! Het team bedacht een leuk concept om de leaserijder te verleiden meer elektrisch te rijden (‘carrot and the stick’). Ofwel, zoals het team het samenvatte: Plug ‘m erin!

Follow up
Eigenlijk zou deze challenge nog een keer overgedaan moeten kunnen worden, en dan met de focus op het leggen van slimme kruisverbanden in de data.

quote
​In feite was het in potentie een winnaar als er een slimme analyse was gemaakt van de beschikbare data. Deze kwam niet naar voren in de presentatie en dat is een gemiste kans.
- ​Hans Brouwhuis - VIBe