..
58a5964cea080
Activiteit

Bijeenkomst Open uw data

In de verkenning #slimbrabant zoekt BrabantKennis naar de kansen en bedreigingen van een data-gedreven en data-gestuurde samenleving. De bijeenkomst 'Open uw data' voor publieke professionals maakte hier onderdeel vanuit.

Vrijdagmiddag 14 oktober om 12.30 uur organiseerden we tijdens The Next Mobility Hack een middag over open data. Zo’n 50 geïnteresseerde beleidsmakers uit Brabant gingen met elkaar het gesprek aan onder leiding van open-data-experts.     

In het weekend van 14 en 15 oktober 2016 vond de eerste grote mobiliteitshackathon van Brabant plaats: The Next Mobility Hack. Als input daarvoor gebruikten we open data, dé bron voor publieke innovatie en nieuwe diensten. Maar wat zijn nu eigenlijk precies open data? En hoe kunnen we niet alleen verkeersdata maar ook andere data die de overheid bezit en verzamelt publiek toegankelijk maken? Wat komt daar allemaal bij kijken? En wat levert het op? Al met al: hoe komen we tot een open-data-beleid dat werkt?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst ‘Open uw data’. Publieke professionals (beleidsmakers, ICT-deskundigen) van gemeenten en provincie kregen volop handelingsperspectieven aangeboden door verschillende data-experts. Joks Janssen (BrabantKennis) heette de aanwezigen welkom. Michael Dawkins (SingularityU Nederland) trapte de middag af, waarna Kim Spinder een toelichting gaf op het fenomeen hackathon en een rondleiding gaf over ‘The Next Mobility Hack’.

Onder leiding van Marleen Stikker (Waag Society) inspireerden boeiende sprekers, zoals Albert Meijer (professor of Public Innovation, Utrecht University), Mark van der Net (OSCITY) en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) de aanwezigen met prikkelende betogen over slimme steden en open data, met daarbij volop ruimte voor discussie, het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.