Zeven zonden - Verdriet

Zeven zonden - Verdriet

De zeven hoofdzonden zijn één grote spiegel. Zowel voor ieder van ons individueel, als voor ons als maatschappij. Daarom bekijken we in deze verkenning de zeven zonden van Brabant. Niet om het verleden te veroordelen, maar om de toekomst te openen. Samen met experts gaan we analyseren, reflecteren en leren. Naar aanleiding van een onderzoek van de VBG en PON onderzoeken we de zonde Verdriet.

Noord-Brabantse gemeenten pakken steeds vaker maatschappelijke opgaven op in regionale verbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jeugdzorg en participatievraagstukken. De complexe opgaven van deze tijd vragen om integrale benaderingen en samenwerking tussen diverse stakeholders. En hoe complex dat in eerste instantie ook lijkt, er blijkt veel optimisme over regionale samenwerkingen.  

BrabantKennis heeft samen met het PON dit voorjaar (2020) voor de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) onderzocht hoe er in Brabant over regionale samenwerking wordt gedacht.

Bij het geheel aan gemeenten, provinciale overheden of waterschappen, zien we overwegend optimisme. Maar kijken we dieper, dan zien we ook verdriet. Dit verdriet kan de regionale samenwerking op den duur parten gaan spelen.

In deze verkenning exploreren we vijf verschillende gezichten die je op het toneel van regionale samenwerking in Brabant tegen kunt komen. We geven de spelers in het theater het woord. Zij zien kansen en mogelijkheden in het in regionale verbanden werken aan maatschappelijke opgaven. Maar zij trekken daarbij soms ook een verdrietig gezicht. BrabantKennis verkent de kern van dat verdriet: om er van te leren en mogelijke toekomsten van regionale samenwerking voor te stellen.

Misschien herken je jezelf, of natuurlijk die ander, in één van de gezichten.

Lees hier het onderzoek Verdriet in regionale samenwerking: ‘En niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’