..
60d8d39da71ab
Download dit item
Publicatie

Eindpublicatie Land van Schaarste en Overvloed

In deze eindpublicatie van de verkenning Land van schaarste en overvloed nemen we je mee langs verleden, heden en toekomst van ons Brabantse buitengebied. De publicatie kun je nu online lezen, of bestel een gratis fysiek exemplaar voor in je vakantiekoffer!

In deze publicatie nemen we je mee langs verleden, heden en toekomst van ons Brabantse buitengebied.

We gaan op reis langs belangrijke momenten in de (recente) geschiedenis van het buitengebied in Brabant in de tijdlijn en het bijbehorende essay. In de longread De grond van morgen trekken we de tijdlijn door naar het nu om deze vervolgens uit te laten lopen in verschillende mogelijke toekomsten.

In een intermezzo biedt socioloog Peter Beijer een ander perspectief op de vraagstukken waar Brabanders in het buitengebied mee worden geconfronteerd.
Hoe je langjarig omgaat met grond als beheerder en belegger laat het verhaal van Harry Breviers zien, a.s.r. rentmeester van Landgoed de Utrecht in de Brabantse Kempen.

Vervolgens maken we de balans van de verkenning op. Met de opgedane bagage schetsen we 5 paden om te laveren tussen schaarste en overvloed en zo nieuwe paden naar de toekomst te ontdekken.

We sluiten af met een uitnodiging om je blik te verbreden en mee te gaan op virtuele expeditie naar de toekomst.

In de verkenning Land van Schaarste en Overvloed zoomen we in op het Brabantse buitengebied. Het Brabantse land waar water zowel overvloedig als schaars kan zijn, de bevolking zowel groeit als krimpt, we aan stikstof geen gebrek hebben, maar waar biodiversiteit tanende is. De provincie met de snelste groei van xxl distributiecentra, maar ook met vele langgevelboerderijen als symbool van de rijke geschiedenis. Waar de meeste patenten van heel Nederland worden aangevraagd, maar waar tegelijk een deel van de economie draait op de beschikbaarheid van arbeidsmigranten. Een provincie van tegenstellingen, een land van schaarste en overvloed.

Er is veel moois in Brabant, maar we staan ook voor keuzes. Keuzes over wat we willen behouden, versterken, afbreken én opbouwen.

Het besef dat we het met elkaar over het buitengebied moeten hebben, is groot. Er is veel moois in Brabant, maar we staan ook voor keuzes over wat we willen behouden, wat we willen versterken, wat we willen afbreken én wat voor nieuws we willen opbouwen. De ruimtevraag van landbouw, woningbouw, energie, klimaat en natuur is groter dan het buitengebied aan kan. Maar het denken over de ruimte komt niet in een vacuüm. Het is druk in de wereld van kennis en beleid rondom het buitengebied. Denk aan de oproepen voor een nieuwe ‘Minister van ruimte’, de omgevingsvisie, een nieuwe omgevingswet, over grote opgaven in beperkte ruimte en over kiezen én delen. Er is dan ook geen gebrek aan ideeën. Maar, onze analyse is dat er nog wel behoefte is aan meer verbeelding. Meer pogingen om concreet te maken wat verandering kan betekenen. Wat kiezen inhoudt. En waar níet kiezen toe kan leiden.