..
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF cover
Download dit item
Publicatie

Bruggenbouwers: portretten van verbinding

De woorden Bubbels & Breuklijnen leggen de nadruk op waar we van elkaar verschillen en waar we minder met elkaar in contact zijn. In deze nieuwe publicatie kijken we juist naar de verbinding tussen mensen. Meer specifiek: de verbinders. Mensen die zich tussen bubbels bewegen en over breuklijnen heen stappen. Zij bouwen bruggen tussen mensen en plekken. Maar wie zijn deze mensen? Wat beweegt hen?

De publicatie 'Bruggenbouwers: portretten van verbinding' is de vierde publicatie binnen de verkenning Bubbels & Breuklijnen. Hierin staan de mensen die verbinding opzoeken centraal: de bruggenbouwers. Tussen inwoners, sociaal-culturele groepen, (maatschappelijke) organisaties en de overheid: vanuit hun eigen kracht en levensvisie proberen zij bruggen te bouwen. Vaak op vrijwillige basis. Maak in deze publicatie kennis met mensen die zich in de buurt, wijk, gemeente of thuis inzetten voor anderen. Belangeloos en vanuit het hart. Hiermee geven we antwoord op de vraag:

Hoe zien Brabantse bruggenbouwers eruit en waarom doen zij wat ze doen?

Het PON & Telos is in de zomer van 2023 op zoek gegaan naar bruggenbouwers in Tilburg Noord. Vervolgens keken ze naar verbinders op andere plekken in Brabant. Zien we daar gelijksoortige mensen of juist anderen? We zoomen daarbij niet in op de plek of het initiatief, niet op de zogeheten 'best practices' maar op de mensen daarachter: de 'best persons'. Wie zijn zij en wat beweegt hen?

Elk portret in deze publicatie laat de bruggenbouwer in de eigen omgeving zien. In Tilburg, Bergen op Zoom, Helmond en Gassel ontmoetten we Manuela, Marjolein, Olga en Cor. Ieder op hun eigen plek, waar zij zich inzetten voor anderen. Ieder van hen geeft op een eigen manier kleur aan het verbinden van mensen en zijn uniek in de manier waarop ze bruggen bouwen.

Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 20
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 25
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 18
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 16
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 9
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 5
Brabant Kennis Bruggenbouwers DEF 3