..
Cover
Download dit item
Longread

Longread Lijnen van verschil

Onze verkenning Mind the Gap - over verschillen in Brabant - is zeven jaar later aan een update toe. We hebben net als zeven jaar geleden Atlas Research gevraagd om de ongelijkheid in Brabant in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar verschil op de arbeidsmarkt, in inkomen en vermogen, maar ook naar leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie en het vertrouwen dat we in elkaar hebben. Het resultaat is een uitgebreide analyse van de vele scheidslijnen in Brabant. Een veeldeling, zoals we ook eerder constateerden.

In deze longread plaatsen we deze resultaten in het perspectief van de verkenning Bubbels & Breuklijnen. Waar zijn verschillen toe- of afgenomen? Welke scheidslijnen ontwikkelen zich naar potentiële breuklijnen, oftewel waar zien we het barsten? En welke gevolgen heeft dat mogelijk voor ons toekomstig samenleven? Naast de resultaten van Atlas Research gebruiken we ook andere recente publicaties over kloven, breuken en ongelijkheid. Op die manier spiegelen we de (inter)nationale discussie over ongelijkheid aan het Brabantse beeld. Want invoelbaar maken is van belang om dichter bij de werkelijkheid te komen, zonder inzicht loop je het risico te koersen op louter sentiment.

PRA2 DA1
PR532 B1
PROVIN4
PROVIN2
PROVIN3

Waar we in Stop. Luister verder... de werkelijkheid invoelbaar proberen te maken, richten we ons in deze longread op het inzichtelijk maken van verschil en ongelijkheid in Brabant. In haar Volkskrantcolumn laat dichter Lieke Marsman zien dat het invoelbaar en inzichtelijk maken van de werkelijkheid heel goed naast elkaar kan bestaan. Zonder dat het één boven het ander prevaleert. Wellicht is dat soms even wennen in de wereld van wetenschap en kennis, waar de ratio en het hoofd domineren, maar in deze verkenning proberen we nadrukkelijk aandacht te hebben voor zowel het inzichtelijk als invoelbaar maken van verschil en ongelijkheid in Brabant.

Onze verkenning Mind the Gap - over verschillen in Brabant - is zeven jaar later aan een update toe. De verschillen lijken alsmaar groter te zijn geworden. Of geldt dat vooral voor het aantal boeken, artikelen en rapporten die verschijnen over een vermeende kloof, toenemende polarisatie, grotere kansenongelijkheid, bubbels en onbehagen? In de verkenning Bubbels & Breuklijnen bekijken we verschil in Brabant opnieuw door een brede lens met daarbij de vraag hoe lijnen van verschil in Brabant lopen en wat het effect daarvan is op ons toekomstig samenleven. 

Welke scheidslijnen ontwikkelen zich naar potentiële breuklijnen? Waar zien we het barsten? En welke gevolgen heeft dat mogelijk voor ons toekomstig samenleven?

We hebben net als zeven jaar geleden Atlas Research gevraagd om de ongelijkheid in Brabant in kaart te brengen. In deze longread 'Lijnen van verschil' plaatsen we de resultaten in het perspectief van de verkenning. Waar zijn verschillen toe- of afgenomen? Welke scheidslijnen ontwikkelen zich naar potentiële breuklijnen, oftewel waar zien we het barsten? En welke gevolgen heeft dat mogelijk voor ons toekomstig samenleven? Naast de resultaten van Atlas Research gebruiken we ook andere recente publicaties over kloven, breuken en ongelijkheid. Op die manier spiegelen we de (inter)nationale discussie over ongelijkheid aan het Brabantse beeld. Want invoelbaar maken is van belang om dichter bij de werkelijkheid te komen, maar zonder inzicht loop je het risico te koersen op louter sentiment.

Tn breuklijnen in brabant

Breuklijnen in Brabant onderzoek Atlas Research

In welke mate verschillen Brabantse gemeenten en regio’s van elkaar op gebied van arbeidsmarkt, inkomen en vermogen, leefbaarheid en veiligheid, gezondheid en welzijn, vertrouwen en sociale cohesie? En welke kenmerken van mensen en hun woonlocatie (geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding en stedelijkheid) vormen de grootste scheidslijn – en in hoeverre wijkt Brabant hierin af van het Nederlandse gemiddelde? 

In opdracht van BrabantKennis onderzocht Atlas Research deze vragen in het onderzoek Breuklijnen in Brabant.