..
BOEKJE VERENIGINGEN cover
Download dit item
Publicatie

Verenigt het verenigingsleven? Een briefwisseling

We hebben vaak het beeld van verenigingen als grote verbinder van de Brabantse samenleving. Juist daar ontmoeten we elkaar nog buiten onze bubbels en over breuklijnen heen.

Maar is dat wel zo, en is dat eigenlijk ooit zo geweest? Dat zijn vragen waarmee wij als BrabantKennis dit deel van onze verkenning Bubbels & Breuklijnen in gingen. We wilden weten in hoeverre verenigingen comfortabele bubbels zijn of juist een plek zijn waar het niet uitmaakt wie je bent of wat je doet, zolang je maar samen voetbalt, toneel speelt of saxofoon beoefend?

Om die vraag te beantwoorden zijn we te rade gegaan bij verschillende soorten experts. Wetenschappers die promotieonderzoek doen, experts in kunst- en cultuurbeleid, maar ook bestuurders van een harmonie of expatvereniging, lokale verenigingsmakelaars en oprichters van een drag family. Hoe kijken zij naar het Brabantse verenigingsleven door de lens van Bubbels & Breuklijnen?

PROVIN0198 BOEKJE VERENIGINGEN A5 ONTWERP S8 DEF 20
PROVIN0198 BOEKJE VERENIGINGEN A5 ONTWERP S8 DEF 14
PROVIN0198 BOEKJE VERENIGINGEN A5 ONTWERP S8 DEF 4
PROVIN0198 BOEKJE VERENIGINGEN A5 ONTWERP S8 DEF 5
PROVIN0198 BOEKJE VERENIGINGEN A5 ONTWERP S8 DEF 26

We hebben zowel experts gevraagd om de zaken inzichtelijk te maken, als ervaringsdeskundigen om het ook invoelbaar te maken. Want dat het ledental van een vereniging daalt heeft consequenties, maar hoe ervaar je dat als bestuurslid? Kunst en cultuur kunnen mensen verbinden, maar wat als je buiten de bestaande kaders valt? Door beide kanten te belichten komen we tot een rijker beeld. In deze publicatie lopen deze brieven door elkaar heen. 

Een brief geeft de ruimte om uit te leggen wat je bedoelt en te reageren op elkaar zonder de polariserende werking van sociale media.

De bijdragen in deze dialoog hebben de vorm van een brief. Als tegenkracht tegen vluchtige communicatie enerzijds en de noodzaak van het maken van een compact argument anderzijds zijn brieven een mooie tussenvorm om ons te informeren. Ze bieden de ruimte om uit te leggen wat je bedoelt en te reageren op elkaar zonder de polariserende werking van sociale media. Kortom, een vorm die bij uitstek past bij een verkenning over Bubbels & Breuklijnen.

We starten de publicatie met een historische terugblik door Erfgoed Brabant. Hoe zat het met het verenigingsleven in Brabant in vroeger tijden? Kwamen we toen bij elkaar in verenigingen of was het juist een manier om gelijkgestemden te verenigen? Een blik op vroeger biedt een startpunt voor een dialoog over hoe verenigingen een plek kunnen zijn waar we samenkomen in Brabant.

De publicatie 'Verenigt het verenigingsleven?' is onderdeel van de verkenning Bubbels & Breuklijnen. 

Lijnen van verschil lopen door Brabant heen. Verschillen die interessant en spannend kunnen zijn maar ook problematisch kunnen zijn of worden. Zeker in een tijd als deze waarin we staan voor grote veranderingen met impact op alle Brabanders. Hoe leven we samen in Brabant en hoe geven we samenleven vorm richting de toekomst? We verkennen in 2023 en 2024 de bubbels en breuklijnen in onze provincie.