Trend: Klimaatverandering

Nieuw klimaat voor natuur?

Nieuw klimaat voor natuur?

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Een praktische en realistische kijk, die rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering: de Brabantse natuur zal nu eenmaal nooit meer worden wat die was. In deze longread onderzoeken we de Brabantse natuur met een klimaatbestendige bril.

Betrokken personen

Sjoerd van Dommelen

projectleider

Sjoerd van Dommelen

Sjoerd is de man van de feiten en de cijfers en gaat hier graag over in discussie. Ook heeft hij altijd interessante weetjes op zak. Bij BrabantKennis is hij verantwoordelijk voor de interactieve longreads, waarin we verschillende trends onderzoeken.
Marten van de Wier

tekstschrijver

Marten van de Wier

Marten is zelfstandig tekstschrijver en journalist. Hij is specialist op het raakvlak van natuur, milieu en landbouw en op het gebied van onderwijs. Marten heeft een passie voor mooie verhalen, interessante mensen en heldere taal.

We kunnen niet terug naar de natuur, alleen vooruit!

  • Koert van Mensvoort - kunstenaar en filosoof

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Een praktische en realistische blik, wellicht zelfs een onorthodoxe blik. Kunnen we natuur ‘gebruiken’ voor klimaatbeleid? En omgekeerd: kunnen we klimaatverandering en klimaatbeleid ook ten goede laten komen aan de natuur? 

Vreemd genoeg speelt ons natuurbeleid nog nauwelijks in op klimaatverandering, terwijl de beoogde natuurdoelen letterlijk én figuurlijk aan de wandel gaan. Wereldwijd verschuiven klimaatzones, waardoor ook populaties verschuiven: warmteminnende soorten kunnen in Brabant toenemen, koudeminnende soorten gaan onherroepelijk achteruit. Naar verwachting behoort zo’n 40 procent van de ‘doelsoorten’ van ons natuurbeleid tot de groep die door het broeikaseffect in beweging komt.

"We kunnen niet terug naar de natuur, alleen vooruit!”, stelt kunstenaar en filosoof Koert van Mensvoort. Volgens Van Mensvoort moeten we weg van de idee-fixe dat we natuur kunnen reconstrueren. We moeten op een slimme manier nieuwe natuur maken. Dat moet natuur zijn die tegen een stootje kan.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur. Maar het biedt ook kansen. In het beste geval kan een slim klimaatbeleid de Brabantse natuur versterken. In deze longread schetsen we aanknopingspunten voor een ‘klimaatbestendiger’ natuurbeleid. 

De volledige longread ‘Een nieuw klimaat voor natuur?’ lees je hier.

LEESGIERIG?

Lees dan ook het interview over het wel of niet samengaan van landbouw en natuur met Martha Bakker, universitair hoofddocent bij de groep Landgebruiksplanning van Wageningen University & Research en expert op het gebied van de wisselwerking tussen landbouw en natuur.

Foto: Willeke Machiels

KENNISCAFÉ #2

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Dat is de conclusie van de longread ‘Nieuw klimaat voor natuur?' Dinsdagmiddag 10 april 2018 gingen we daarom samen met boswachter Frans Kapteijns de Brabantse natuur in, op zoek naar die andere 'kijk'. Na afloop van de wandeling gaan we in gesprek met oa Paul Opdam (landschapsecoloog, emeritus hoogleraar Wageningen University). Bekijk de terugblik op het kenniscafé!

Foto: Kleurstof

Samen verkennen we de Zeven Zonden van Brabant.

Deel je tip