..
quote
We willen opnieuw onze krachten bundelen om een grote verandering op gang te brengen.
- Kees Jan de Vet - Dijkgraaf West-Brabantse Delta

Tijdens de Trendnacht 2017 over het klimaatgedrag van Brabant ontstond het idee te komen tot een klimaatmanifest en klimaattop Zuid- Nederland: Klimaatstroom Zuid, een initiatief van waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant.

Het manifest werd in maart 2018 gelanceerd ten behoeve van de gemeentelijke coalitieakkoorden. De top vond plaats op 4 juni 2018 en trok ruim 800 deelnemers van 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven naar de voormalige Koepelgevangenis in Breda.

Tijdens de top werd een startakkoord opgesteld. De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Zo hebben de aanwezigen de basis gelegd voor een Actieprogramma Klimaatstroom Zuid.

Nieuwsgierig? Kijk dan: aftermovie Klimaat Stroom Zuid

5ac3683a4952a