Essay politieke scheidslijnen

Essay politieke scheidslijnen

In het essay ‘Brabants mozaïek, politieke scheidslijnen op de kaart’ schetst Josse de Voogd de veranderingen in het politieke landschap van Brabant. Het essay is het eerste tussenproduct van de bredere verkenning van BrabantKennis naar verschillen in de samenleving: Mind the Gap!

Brabant is dé 'swing state' van Nederland. De sleutel voor de overwinning van de verkiezingen ligt vooral in de suburbane gemeenten en grote dorpen.

  • Josse de Voogd - electoraal geograaf

In het essay ‘Brabants mozaïek, politieke scheidslijnen op de kaart’ schetst Josse de Voogd de veranderingen in het politieke landschap van Brabant. Het essay is het eerste tussenproduct van de bredere verkenning van BrabantKennis naar verschillen in de samenleving: Mind the Gap!

De veelkleurige verkiezingskaarten van Nederland weerspiegelen een samenleving in verandering. Ontwikkelingen als globalisering, migratie en vergrijzing en het toenemende belang van opleidingsniveau en leefstijl doen sociale, politieke en ruimtelijke verschillen vergroten. Nieuwe patronen worden zichtbaar op de kaart, terwijl oude tegenstellingen herleven. Het zijn veranderingen die ook aan Brabant niet voorbij gaan. Tegelijk toont de provincie zowel politiek als geografisch een eigen karakter waarmee zij zich onderscheidt van de rest van Nederland: de regio doet er toe. Booming Brabant kan gezien worden als het eieren van Nederland. Toch doen niet alle gemeenten mee aan dit succesverhaal, waarbij de grote contrasten binnen de provincie mogelijk versterkt zullen worden door de ontwikkeling naar een participatiesamenleving.


Aanhang van de KVP in 1963 en van PVV, SP en 50PLUS in 2012

Betrokkenen

Josse de Voogd

onderzoeker

Josse de Voogd

Josse is onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving. Hij is gespecialiseerd in geografie van stemgedrag. Voor BrabantKennis schreef hij een essay over politieke scheidslijnen en is hij mee op fietsexpeditie geweest.

Samen verkennen we de Zeven Zonden van Brabant.

Deel je tip