Bijeenkomst Mind the Gap!

Bijeenkomst Mind the Gap!

Donderdag 22 september presenteerde BrabantKennis in de Tilburgse Spoorzone de eerste resultaten van de verkenning ‘Mind the Gap!’.

Verschillen tussen arm en rijk. Waar je vandaan komt, bepaald voor een groot deel waar je terechtkomt: zo bereiken kinderen uit een arbeidersmilieu minder snel dan de universiteit.

Donderdag 22 september, tijdens de European Social Innovation Week 2016, presenteerde BrabantKennis in de Tilburgse Spoorzone de eerste resultaten van de verkenning ‘Mind the Gap!’.

Onder leiding van Carla van Loon gingen zo’n 150 aanwezigen het gesprek aan met onder andere:

Isis Boot en Anne van Strien namen ons mee op fietsexpeditie door Brabant: wat zijn zij tegen gekomen op de tandem door Brabant? Welke verschillen ervaren mensen en in hoeverre vinden zij dat een probleem?

Roderik Ponds (Atlas voor Gemeenten) deelde de eerste resultaten van onderzoek naar verschillen in Brabant: waar wonen hoog- en laagopgeleiden in Brabant, hoe staat het met verschillen in inkomen, gezondheid en sociale netwerken op de Brabantse kaart, hoe zien de verschillen tussen stad en platteland er uit, tussen West- en Oost-Brabant, tussen jong en oud etc.

Josse de Voogd liet zien in hoeverre er sprake is van politieke verschillen in Brabant: hoe stemmen de Brabanders en hoe is dat de afgelopen jaren veranderd? Is Brabant een provincie van proteststemmen geworden?

Lees nu de terugblik op de bijeenkomst, inclusief inhoudelijk verslag, foto’s en tweets!

In de kijker

Is Brabant straks een eilandenrijk?, Brabants Dagblad, 22 september 2016

Betrokkenen

Isis Boot

onderzoeker

Isis Boot

Isis is Social Designer en Sociaal Geograaf. Voor de verkenning 'Mind the Gap!' is Isis, op een ludieke tandem en steeds vergezeld door andere interessante gasten, op fietsexpeditie door heel Brabant gegaan om in gesprek te gaan met mensen.
Carla van Loon

dagvoorzitter

Carla van Loon

Carla van Loon is teamcoach, integratief therapeut en relatietherapeut. Zij heeft haar eigen praktijk 'Dichtbij Vrij' waar zij de focus legt op het vinden van balans en bezieling.
Roderik Ponds

onderzoeker

Roderik Ponds

Roderik Ponds is senior onderzoeker bij Atlas voor Gemeenten waar hij zich bezig houdt met onderzoek naar wijken, steden en regio’s. Voor BrabantKennis bracht verschillen in Brabant in kaart.
Anne van Strien

onderzoeker

Anne van Strien

Anne van Strien is Social Designer en Sociaal Geograaf. Voor de verkenning 'Mind the Gap!' ging Anne in samenwerking met Isis Boot op fietsexpeditie.
Josse de Voogd

onderzoeker

Josse de Voogd

Josse is onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving. Hij is gespecialiseerd in geografie van stemgedrag. Voor BrabantKennis schreef hij een essay over politieke scheidslijnen en is hij mee op fietsexpeditie geweest.