..
58d22a4fdd6fd
Activiteit

Magazine Midsize Brabant

Onder de noemer Midsize Brabant heeft BrabantKennis samen met Ruimtevolk een verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de middelgrote steden in Brabant. Daar is dit magazine uit voortgekomen.
quote
De middelgrote steden hebben in toenemende mate te maken met dezelfde sociaaleconomische problemen als de grote stad.

Steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waar ongeveer een kwart van de Brabantse bevolking woont: Bergen op Zoom, Roosendaal, Waalwijk, Oosterhout, Oss, Veghel en Uden. Voor een belangrijk deel voormalige industrie- en groeikernen, groot geworden ten tijde van het naoorlogse welvaartsplan. Ooit het centrum van haar eigen ommeland, nu meer dan ooit deel van een stedelijk netwerk waarin de kansen en problemen van de hedendaagse stedelijke samenleving neerslaan.

Met open blik en gedreven door nieuwsgierigheid zijn we op zoek gegaan naar een nieuw ‘narratief’ dat aansluit bij de eigen ontwikkelingsgeschiedenis, de eigen kracht en identiteit van Midsize Brabant. De resultaten van deze zoektocht zijn gebundeld in dit Magazine Midsize Brabant , 144 pagina’s boordevol foto’s, illustraties, infographics, 1 column, 5 interviews, 7 trendpanorama’s, 4 toekomstscenario’s en 6 punten voor een toekomstagenda.

De trek naar de stad en toenemende concurrentie tussen steden en regio's kan leiden tot groeiende verschillen tussen en binnen stedelijke regio's.

De toekomstige omstandigheden zullen de middelgrote steden dwingen scherpe(re) keuzen te maken, maar het beeld van hun toekomst is minder grijs dan veelal wordt verondersteld. Wel zullen er actief en collectief antwoorden gevonden moeten worden op de nieuwe werkelijkheid. Niet langer past hierbij het verticale denken tussen overheidslagen, tussen grote en middelgrote steden, tussen steden en dorpen. Alle partijen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid. Ieder vanuit zijn eigen kracht en kunnen.

De inhoud van deze publicatie gaf aanleiding en voldoende stof voor een goed gesprek over de toekomst van middelgrote stedelijkheid in het Brabants mozaïek van stad en land. Tijdens de meeting Midsize Brabant  trapten zo’n 100 aanwezigen de discussie af en hebben hier flink over doorgepraat.