..
58d24671a2ac8
Activiteit

Bijeenkomst Meeting Midsize

Donderdag 23 april 2015 organiseerde BrabantKennis een bijeenkomst over de toekomst van Midsize Brabant: samen op zoek naar de kracht van middelgroot!
quote
Je ziet een enorme focus op de grote steden enerzijds en de dorpen anderzijds. Dat riep bij ons de vraag op: wat gebeurt er eigenlijk in dat midden?
- Joks Janssen - directeur BrabantKennis

Tijdens de Meeting Midsize Brabant gingen zo’n 100 deelnemers met elkaar in gesprek over de uitdagingen, kansen en kracht van middelgroot. Dit gebeurde in SLEM Waalwijk, een bijzonder inspirerende en mooie locatie. Na een introductie door Joks Janssen (directeur BrabantKennis) en een  toelichting op het programma door dagvoorzitter Pieter van Ree (RHDHV) was het tijd voor de eerste spreker. Oedzge Atzema (hoogleraar Universiteit Utrecht) sprak over Middelgrote steden: tussen tafellaken en servet?

Vervolgens lichtten Judith Lekkerkerker en Sjors de Vries (Ruimtevolk) de Toekomst-scenario’s voor de middelgrote stad toe. Het eerste deel werd afgesloten met de overhandiging van Magazine Midsize Brabant aan Nol Kleijngeld (burgemeester Waalwijk) en Nicoline van Enter (directeur SLEM).

Ik voorspel u dat er een toekomst ligt voor een integraal stedelijk netwerk: van grote steden en de middelgrote steden. - Oedzge Atzema

Na de pauze gingen alle stoelen aan de kant en kon iedereen zijn of haar mening geven aan de hand van stellingen. In de eerste ronde ging het over De opgaven van Midsize Brabant in een gesprek met Cees-Jan Pen (lector Fontys Hogescholen), Jeannette den Hartog (onderzoeker en adviseur PON) en John Dagevos (senior-onderzoeker TELOS). Vervolgens nam Haroon Sheikh (bestuurskundige en filosoof) het woord voor een filosofische reflectie Tussen modernisering en traditie

In de tweede ronde gingen het gesprek en de stellingen over De bestuurlijke uitdagingen voor Midsize Brabant. Hierop reflecteerden Marcel Boogers (hoogleraar Universiteit Twente), Wobine Buijs (burgemeester Oss), Ferdi Licher (Agenda Stad, ministerie van BZK) en gedeputeerde Yves de Boer.

Leesgierig? Lees de terugblik van de Meeting Midsize Brabant!

In de kijker!