..
Marjan Slob
Podcast

Podcast Maanrede Marjan Slob 2024

Marjan Slob werkt al meer dan twintig jaar als filosoof, spreker en essayist. Zij ziet het als haar missie om inzicht en begrip te verruimen, zonder daarbij contact met de realiteit te verliezen. Sinds april 2023 is Marjan Denker des Vaderlands. Deze eretitel wordt sinds 2011 elke twee jaar verleend aan een gerenommeerd denker die de kwaliteit bezit vanuit een weldoordachte positie de actualiteit te verdiepen en het nieuws in een groter verband te plaatsen. De Denker maakt de filosofie ook aantrekkelijk voor een breed publiek.

Tot april 2025 stelt Marjan als Denker het begrip ‘ruimte’ centraal, wat ze uitwerkt op de dimensies Politiek (ruimte maken voor meerstemmigheid en openheid van geest), Fysiek (Ruimtelijke krapte waardoor niet ieders wensen gerealiseerd kunnen worden) en Spiritueel (voorstellingsvermogen gebruiken om geestelijke ruimtes te verkennen en bezielend te dromen, zonder het contact met de aarde te verliezen).

Gekoppeld aan de dimensie Spiritualiteit gaat Marjan tijdens Nieuwe Maan ‘ruim denken’ over ons vermogen om de realiteit lief te hebben, ook al is die realiteit niet altijd hoopvol en mooi. Dat houdt ook in dat je pijn moet kunnen voelen. Die van jezelf, andere mensen, andere wezens, en de aarde. Dit kun je blijven koppelen aan dromen over een betere toekomst. Hoe?