..
1 bus totaal
Activiteit

Stop. Luister verder

‘Stop. Luister verder' is een onderdeel van de verkenning Bubbels & Breuklijnen. Via de lens van mobiliteit en vervoersongelijkheid kijken we naar de overeenkomsten, de verschillen en ongelijkheden in Noord-Brabant. Het openbaar vervoer lijkt zowel een scheidslijn als een mogelijke plek van ontmoeting. 

We kijken hierbij naar één specifieke vorm van openbaar vervoer: de bus. Omdat juist de bus de verbinding vormt tussen stad en platteland, tussen buitenwijk en binnenstad en wellicht tussen bubbels en over breuklijnen heen.

quote
Het kost tijd om echt te luisteren. Tijd die we soms niet lijken te hebben. BrabantKennis helpt je om deze tijd te nemen. Stop. Loop niet door. Luister. Kijk om je heen. Wat speelt er zich af als je echt kijkt en luistert. Wanneer je de stopknop indrukt, de tijd even stilzet en deze tijd neemt om te luisteren naar wat er altijd al was.

In de installatie en het bijbehorende boekje 'Stop. Luister verder' maakt BrabantKennis de persoonlijke leefwerelden van Brabanders in de Bus zichtbaar en voelbaar. Hoe ziet Brabant er uit door de ogen van de busgebruikers? Wat zie je (niet) van Brabant in de bus? Hoe ervaren deze Brabanders bubbels en breuklijnen en wat betekent dit voor hen? Brengt de bus Brabanders dichter bij elkaar of vergroot zij juist (letterlijk) de afstand?

INSTALLATIE STOP. LUISTER VERDER

Tijdens de Koningshoevenontmoeting worden de installatie en het boekje ‘Stop. Luister verder’ gepresenteerd. 

De installatie reist in 2023 en 2024 verder door Brabant. De touragenda vind je hier.

BOEKJE STOP. LUISTER VERDER 

In het boekje lees je de verhalen die wij hoorden en scan je geluidsfragmenten uit persoonlijke gesprekken. Download een digitale versie of bestel jouw fysieke exemplaar.

BB 4
1 bus totaal
1 bus totaal 4
1 bus totaal 3
1 bus tessa
B1
B2
B5
B8
B11

> Installatie Stop. Luister verder > Fotografie: Eddie Mol