..
5b18f06c44aa6
Longread

In goede banen?

Het gaat Brabant economisch voor de wind. Om al het werk uit te kunnen voeren doen bedrijven steeds vaker een beroep op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, vooral uit Polen. Hoewel hun komst in economisch opzicht vaak wordt toegejuicht, ontstaan er maatschappelijk ook problemen. BrabantKennis onderzoekt deze spanning: is arbeidsmigratie het beste antwoord op de vraag naar werkkrachten? Bestaan hun banen over tien jaar nog wel? Moeten we niet beter kijken naar hoe onze economie zich op de langere termijn ontwikkelt? Daarover gaat deze longread ‘In goede banen?’
quote
De omstandigheden waaronder arbeidsmigranten hier verblijven zorgen voor stress. Voor veel mensen die langer verblijven verbetert de situatie, maar zeker niet voor iedereen.
- Rapport Poolse Migranten in de Langstraat (2017) - PON

Steeds minder, vooral Poolse, arbeidskrachten willen in Brabant hun brood komen verdienen. Niet alleen de slechte leefsituatie en de groeiende maatschappelijke weerstand spelen een rol, maar ook de sneldraaiende Poolse economie en nieuwe Europese regelgeving die zorgt voor gelijkere beloning. Bovendien staan we aan de vooravond van robotisering en digitalisering waardoor banen verdwijnen in arbeidsintensieve bedrijfstakken als logistiek, agrofood en industrie. Om concurrerend te blijven moet er tijdig gezorgd worden dat deze bedrijfstakken zich aan de nieuwe realiteit aanpassen.  

Voor bedrijfstakken in Brabant die de lonen laag moeten houden, is de inzet van relatief goedkope arbeidsmigranten nu nog een belangrijke overlevingsstrategie. Veel Brabantse werkgevers zijn daarom blij met personeel uit Polen, Roemenië en Bulgarije. Maar we zien ook andere effecten voor Brabant, zoals hardnekkige huisvestingvraagstukken, afbrokkelend draagvlak en robotisering.  Mede daardoor bevindt de instroom van arbeidsmigranten zich op een kantelpunt.  

Het aanbod van en de vraag naar arbeidsmigranten gaat verschuiven. Dat heeft op termijn consequenties voor gemeenten waar nu nog veel Polen wonen en werken, maar ook voor het bedrijfsleven. Los van de vraag hoe de economie zich aanpast aan de nieuwe realiteit, moeten de overheid en het bedrijfsleven op de korte termijn zorgen voor fatsoenlijke leefomstandigheden voor hen die al in Brabant zijn. Er is sprake van achterstallig onderhoud: arbeidsomstandigheden, huisvesting en integratie hebben dringend aandacht nodig.

In de longread ‘In goede banen?’ doen we drie aanbevelingen om de toekomst van arbeidsmigratie in goede banen te leiden.

Download als pdf


Deze longread is ook beschikbaar alspdf

LEESGIERIG?

Lees dan ook het interview met Jaco Knetemann, operationeel directeur van logistiek dienstverlener Syncreon over zijn visie op het arbeidsvraagstuk: "Op de lange termijn lijkt me een Deltaplan voor de werkgelegenheid in de logistiek de beste oplossing."

quote
Wel grote logistieke concerns, geen Polenhotel.
- Jaco Knetemann - operationeel directeur Syncreon
5b1930fcca323

Fotografie: Willeke Machiels

KENNISCAFÉ

Op 4 oktober organiseerde BrabantKennis het kenniscafé 'In goede banen?' , als onderdeel van de Night University 2018. Tijdens dit kenniscafé praatten we met Jan Cremers (senior researcher, Tilburg Law School) verder over de prangende vragen die spelen rondom arbeidsmigratie.

Night University is hét campusfestival van Tilburg University. Met dit evenement wil de universiteit wetenschap en maatschappij met elkaar verenigen, want wetenschap is voor iedereen!

In de kijker

Na het verschijnen van de longread 'In goede banen?' besteedden diverse Brabantse media aandacht aan het onderwerp: