..
Act 5d95af9e02dde
Terugblik

Terugblik kenniscafé 'Blokkendozen én biodiversiteit'

Het Brabantse buitengebied staat onder druk. Links en rechts verrijzen megahallen en grote stallen, waar ooit woeste gronden waren en de heide welig tierde. De weg naar schaalvergroting in landbouw en logistiek lijkt onafwendbaar. Wie goed kijkt ziet echter ook veel kleinere projecten, gericht op biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Deze twee ontwikkelingen lijken zich los van elkaar te voltrekken. Maar is dat wel handig en verstandig? Of zijn er ook kansen voor koppeling? Zijn er verleidelijke projecten denkbaar waar biodiversiteit en grootschaligheid elkaar treffen?

Op 3 oktober organiseerde BrabantKennis het kenniscafé 'blokkendozen en biodiversiteit', als onderdeel van de Night University 2019.

Onder leiding van Sophie Stravens (CAST) gingen Merten Nefs (TU Delft), Daan van Soest (Tilburg University) en Piera Fehres (BrabantKennis) met het publiek in debat over de kansen en bedreigingen die spelen op het Brabantse plattelandschap.


VERROMMELING VAN HET LANDSCHAP

Daan van Soest riep in zijn presentatie op tot 'verrommeling van het landschap'. "Als we nadenken over een nieuwe planning van Nederland, dan moeten we er rekening mee houden dat we steeds meer logistiek zullen zien en geen natuur. Hoe mooi de weg door de natuur ook is, het is funest voor het aanpalende gebied. Snelwegpanorama’s zijn vroeger bewust bedacht om vanuit de auto te kunnen genieten van het landschap, maar de bedreiging voor de biodiversiteit weegt hier niet tegenop."

Je kunt de volledige presentatie van Daan hier terugvinden.

TOEKOMSTPERSPECTIEF DISTRIBUTIECENTRA  

Merten Nefs schetst een ideaalbeeld van hoe distibutiecentra er in de toekomst uit zouden moeten zien; een futuristisch distributiecentrum midden in de stad waar een ondergrondse trein aankomt met containers en waar elektrische wagens en busjes de pakketjes door de stad brengen. Merten: “Dit duurzame distributiecentrum is geen toekomstmuziek, maar is al realiteit in Parijs. Het is speciaal ingericht om de afstand zo kort mogelijk te houden, de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en dankzij elektrisch vervoer op plaats van bestemming komt.”

INTERACTIEVE KAART LANDSCAPES OF TRADE


Hoe is het logistiek complex eigenlijk gegroeid in het Nederlandse achterland sinds 1980? Merten ontwikkelde een interactieve kaart die een vereenvoudigde weergave geeft van de ruimtelijke dataset die hij gebruikt in zijn promotieonderzoek Landscapes of trade - een samenwerking van TU Delft, Erasmus School of Economics en Vereniging Deltametropool. De kaart is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in het ruimtelijk patroon van logistiek in de transportcorridors Oost/Zuidoost, de meest intensieve van Nederland.

Waar en wanneer zijn die logistieke gebouwen nu precies gebouwd? Wat is hun functie en hoeveel werkgelegenheid bieden ze? Zoom in en reis door de tijd met de interactieve kaart over de groei van het logistiek complex sinds 1980, met ca. 1200 gebieden en 10.000 ‘dozen’.

Pre-verkenning 'Land van schaarste en overvloed'

Dit kenniscafé is onderdeel van de pre-verkenning 'Land van schaarste en overvoed' . Deze pre-verkenning heeft als doel om vanuit een brede, integrale blik naar het platteland te kijken, van buitengebied tot dorp. Via het thema ‘schaarste en overvloed’ gaan we op zoek naar de balans voor de toekomst.

Longread 'Wat is er aan de rand?'

Nog even teruglezen? In de longread 'Wat is er aan de rand?' doen we drie aanbevelingen om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen, nu én in de toekomst?

5d8e1d03b11a4

Night University

Night University is hét campusfestival van Tilburg University. Op donderdag 3 oktober zetten ze de deuren wagenwijd open en nodigen iedereen uit in Tilburg.

Op de bruisende universiteitscampus staat deze ‘nacht’ de ontmoeting tussen wetenschap en samenleving centraal, want wetenschap is voor iedereen. Je kunt volop kiezen uit allerlei presentaties, debatten, rondleidingen, workshops, experimenten en culturele optredens.

Meer informatie over Night University 2019