..
Publicatie

Het nieuwste waterschap

Op uitnodiging van de NSOB werkten BrabantKennis en Erasmus Universiteit Rotterdam mee aan het essay 'Het Nieuwste Waterschap'. Daarin presenteren we onze gezamenlijke visie op de toekomst van de Brabantse wateropgave en de rol van de Brabantse waterschappen daarin. De toekomst van de Brabantse wateropgave is voor BrabantKennis een belangrijke aanloop in de verkenning Land van schaarste en overvloed.

In 2020 bestaat de Brabantse Waterschapsbond 90 jaar. Dit jubileum markeert de samenwerking tussen de Brabantse waterschappen en hun unieke positie in het Brabantse ecosysteem. Voor hun 90-jarige verjaardag  hebben  de  besturen  van  de  waterschappen  in  de  Brabantse  Waterschapsbond  ervoor  gekozen  om  hun  blik  vooruit  te  richten:  om  te  jubileren  door  vooruit  te  zien.  Om  het  verleden  recht  te  doen,  kijken  zij  naar de toekomst. Welk waterschap is nodig als we tien jaar vooruitkijken en wat kunnen we nu doen om dat dan te bereiken? Wat zijn de trends en patronen, waar bewegen ze heen, welke kiemen dienen zich aan, en wat zou dat  alles  kunnen  betekenen  voor  Brabantse  waterschappen  en  hun  omgeving? Wat kunnen we doen om samen met de omgeving ecosystemen te bouwen die te midden van die toekomstige omstandigheden kunnen overleven en excelleren?