..
1 bus totaal 4

quote
Het kost tijd om echt te luisteren. Tijd die we soms niet lijken te hebben. BrabantKennis helpt je om deze tijd te nemen. Stop. Loop niet door. Luister. Kijk om je heen. Wat speelt er zich af als je echt kijkt en luistert. Wanneer je de stopknop indrukt, de tijd even stilzet en deze tijd neemt om te luisteren naar wat er altijd al was.

‘Stop. Luister verder' is een onderdeel van de verkenning Bubbels & Breuklijnen. Via de lens van mobiliteit en vervoersongelijkheid kijken we naar de overeenkomsten, de verschillen en ongelijkheden in Noord-Brabant. Het openbaar vervoer lijkt zowel een scheidslijn als een mogelijke plek van ontmoeting.

We kijken hierbij naar één specifieke vorm van openbaar vervoer: de bus. Omdat juist de bus de verbinding vormt tussen stad en platteland, tussen buitenwijk en binnenstad en wellicht tussen bubbels en over breuklijnen heen.