Trend: Geluk

Zijn we wel gelukkig?

Zijn we wel gelukkig?

Hoe gelukkig is de Brabander eigenlijk? Hoe belangrijk vinden wij geluk? En wat kunnen we doen om het bruto regionaal geluk te verhogen? ​In deze longread gingen we op zoek naar ‘Geluk met een zachte G’.​

Betrokken personen

Sjoerd van Dommelen

projectleider

Sjoerd van Dommelen

Sjoerd is de man van de feiten en de cijfers en gaat hier graag over in discussie. Ook heeft hij altijd interessante weetjes op zak. Bij BrabantKennis is hij verantwoordelijk voor de interactieve longreads, waarin we verschillende trends onderzoeken.
Joost Peters

tekstschrijver

Joost Peters

Joost is zelfstandig tekstschrijver en bedrijfsjournalist met een voorliefde voor techniek en innovatie.

Werklozen zijn niet voor niets structureel ongelukkiger dan mensen mét baan. Sociale contacten, plezier en status zorgen voor een hoger geluksniveau.

  • Sanne Blauw - correspondent ontcijferen - De Correspondent

Hoe gelukkig is de Brabander eigenlijk? En: hoe belangrijk vinden wij geluk? De financiële crisis heeft een discussie aangewakkerd over de focus op economische groei als maatstaf voor vooruitgang. Er gaan steeds meer stemmen op om naast groei ook het welzijn van mensen te benadrukken.

Ook Brabanders vinden dat er meer oog mag zijn voor de kwaliteit van leven dan voor materieel succes. Dat roept de vraag op of we in Brabant op de goede weg zijn. Zijn wij eigenlijk wel gelukkig? En wat kunnen we doen om het Bruto Regionaal Geluk te verhogen?

Met de zoektocht naar het Bruto Regionaal Geluk van Brabant hebben BrabantKennis en het PON de afgelopen tijd een impuls geven aan het debat over een nieuwe economie en daarmee een nieuwe kijk op Brabant. Hoe kunnen we vooruitgang meten, naast puur en alleen economische groei? Aspecten zoals geluk en welzijn zijn daarbij van cruciaal belang. Wetenschappers en politici zijn dan ook meer en meer geïnteresseerd in het verzamelen en analyseren van geluksdata. Maar hoe meten we geluk? En wat kunnen we ermee?

De zoektocht naar 'Geluk met een zachte G' is neergedaald in deze longread over het geluk van Brabant, met als hoofdvraag: 'Zijn we wel gelukkig?'

Leesgierig?

Lees dan ook het interview 'De overheid als pechdemper' met Sanne Blauw, econometrist en ontcijferaar bij De Correspondent.

Foto: Willeke Machiels

In de kijker

  • Koen Vinckx (onderzoeker bij het PON) presenteerde tijdens de werksessie Geluk met een zachte G op 14 september 2015 de eerste resultaten van het geluksonderzoek dat het PON in opdracht van BrabantKennis onder tal van Brabanders uitvoerde.
  • Gelukkig kom ik uit Brabant! Rapportcijfer 7,3 is hoger dan gemiddeld. Omroep Brabant, 14 september 2015
  • Wie zich sterk Brabander voelt is gelukkiger. Brabants Dagblad, 15 september 2015:

Samen verkennen we de Zeven Zonden van Brabant.

Deel je tip