Trend: Energietransitie

Energie in zicht?

Energie in zicht?

Energiewinning is ook in Brabant niet langer onzichtbaar. Hoe ziet het post-fossiele landschap er uit? Kan de energietransitie nieuwe perspectieven bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling? In deze longread staat de impact van duurzame energie op het Brabantse landschap centraal.

Betrokken personen

Sjoerd van Dommelen

projectleider

Sjoerd van Dommelen

Sjoerd is de man van de feiten en de cijfers en gaat hier graag over in discussie. Ook heeft hij altijd interessante weetjes op zak. Bij BrabantKennis is hij verantwoordelijk voor de interactieve longreads, waarin we verschillende trends onderzoeken.
Mark Hendriks

tekstschrijver

Mark Hendriks

Onder de naam Tekstlandschap werkt ir. Mark Hendriks als journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ook is Mark gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Duurzame warmte moet geen optie meer zijn, maar een nutsvoorziening

  • Laetitia Ouillet - directeur Energie - TU/e

We staan aan de vooravond van een nieuwe manier van energiewinning: van fossiele naar schone energie. In Parijs is een internationaal klimaatakkoord getekend dat wereldwijd aanzet tot actie. 

Ook in Brabant hebben we afgesproken om vanaf 2050 alleen nog op een schone en duurzame manier energie op te wekken. Realisatie van deze ambitie heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van de provincie. Hoe ziet het post-fossiele landschap er uit? Kan de energietransitie nieuwe perspectieven bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant?

Met de longread ‘Energie in zicht?’ laat BrabantKennis zien dat de ambitie grote gevolgen heeft voor het landschap van onze provincie. Brabanders hechten aan dat landschap en dat zou de overgang weleens heel lastig kunnen maken. Alles valt of staat dus met goed overleg en breed draagvlak.

Leesgierig? 

Lees dan ook het interview 'Het Rijk moet de leiding nemen' met Laetitia Ouillet, directeur van de Strategic Area Energy van de Technische Universiteit Eindhoven.

Foto: Willeke Machiels

De documentaire 'Tussen vrees en vriendschap' in februari te zien door heel Brabant.

Bekijk het tourschema