..
B 1
bk_kalender_alt
Evenement

Kenniscafé DDW: Lijnen van verschil

Welke scheidslijnen in Brabant ontwikkelen zich naar potentiële breuklijnen? Waar zien we het barsten? En welke gevolgen heeft dat voor ons toekomstig samenleven? Op 27 oktober organiseerde BrabantKennis het kenniscafé 'Lijnen van verschil' tijdens de Dutch Design Week. We presenteerden daar onze nieuwe longread over ongelijkheid in Brabant, in een ochtendvullend programma met interessante sprekers en namen onze gasten mee voor een inspirerende tour over de Dutch Design Week.


Eventgegevens

Datum 27 oktober 2023
Locatie Ketelhuisplein

PROGRAMMA

  • 10:00 - 10:30 uur: Ontvangst in het Brabant Ontmoet Café op het Ketelhuisplein 
  • 10:30 - 11:30 uur: DDW Kenniscafé 
  • 11:30 uur - 13.30 uur: DDW Designtour o.l.v. Dutch Design Foundation

    DDW TOUR: Our Equal society
    Om een gelijkwaardige samenleving te bereiken, moeten we systemen en interacties (her)ontwerpen die iedereen op waarde schatten. Veiligheid, inclusiviteit en verbinding staan hierin centraal. Tijdens deze tour verkennen we ontwerpen en projecten over hoe we met elkaar omgaan, vol denkrichtingen en methodes die gericht zijn op een veilige en verbonden samenleving.


1 jos
1 publiek
1 Francine Atlas research 2
1 publiek 4
BKK 36
1 Francine Atlas research
1 eef

Waar we in Stop. Luister verder... de werkelijkheid invoelbaar proberen te maken, richten we ons in deze nieuwe longread op het inzichtelijk maken van verschil en ongelijkheid in Brabant. In haar Volkskrantcolumn laat dichter Lieke Marsman zien dat het invoelbaar en inzichtelijk maken van de werkelijkheid heel goed naast elkaar kan bestaan. Zonder dat het één boven het ander prevaleert. Wellicht is dat soms even wennen in de wereld van wetenschap en kennis, waar de ratio en het hoofd domineren, maar in deze verkenning proberen we nadrukkelijk aandacht te hebben voor zowel het inzichtelijk als invoelbaar maken van verschil en ongelijkheid in Brabant.

Onze verkenning Mind the Gap - over verschillen in Brabant - is zeven jaar later aan een update toe. De verschillen lijken alsmaar groter te zijn geworden. Of geldt dat vooral voor het aantal boeken, artikelen en rapporten die verschijnen over een vermeende kloof, toenemende polarisatie, grotere kansenongelijkheid, bubbels en onbehagen? In de verkenning Bubbels & Breuklijnen bekijken we verschil in Brabant opnieuw door een brede lens met daarbij de vraag hoe lijnen van verschil in Brabant lopen en wat het effect daarvan is op ons toekomstig samenleven. 

Welke scheidslijnen ontwikkelen zich naar potentiële breuklijnen? Waar zien we het barsten? En welke gevolgen heeft dat mogelijk voor ons toekomstig samenleven?

We hebben net als zeven jaar geleden Atlas Research gevraagd om de ongelijkheid in Brabant in kaart te brengen. In de longread 'Lijnen van verschil' plaatsen we de resultaten in het perspectief van de verkenning. Waar zijn verschillen toe- of afgenomen? Welke scheidslijnen ontwikkelen zich naar potentiële breuklijnen, oftewel waar zien we het barsten? En welke gevolgen heeft dat mogelijk voor ons toekomstig samenleven? Naast de resultaten van Atlas Research gebruiken we ook andere recente publicaties over kloven, breuken en ongelijkheid. Op die manier spiegelen we de (inter)nationale discussie over ongelijkheid aan het Brabantse beeld. Want invoelbaar maken is van belang om dichter bij de werkelijkheid te komen, maar zonder inzicht loop je het risico te koersen op louter sentiment.

170123 Brabant Kennis Data Madeof Things Willeke Machiels LR 005 2
170109 Brabant Kennis Data Madeof Things Willeke Machiels LR 004
170109 Brabant Kennis Data Madeof Things Willeke Machiels LR 003 4
170108 Brabant Kennis Data Madeof Things Willeke Machiels LR 001 3

Datavisualisaties: Willeke Machiels