Kenniscafé 'Nieuw klimaat voor natuur?'

Kenniscafé 'Nieuw klimaat voor natuur?'

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Dat is de conclusie van de longread ‘Nieuw klimaat voor natuur?' Dinsdag 10 april gingen we de Brabantse natuur in op zoek naar die andere 'kijk'!

Mensen wonen in landschappen, niet in ecosystemen

  • Paul Opdam

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Dat is de conclusie van de longread ‘Nieuw klimaat voor natuur?'

Dinsdagmiddag 10 april 2018 gingen we samen met boswachter Frans Kapteijns (Natuurmonumenten) de Brabantse natuur in, op zoek naar die andere 'kijk'. Na afloop van de wandeling gaan we bij Groot Speijck onder leiding van Heidi Buijtels in gesprek met elkaar, na presentaties van Paul Opdam (landschapsecoloog, emeritus hoogleraar Wageningen University) en Sjoerd van Dommelen (BrabantKennis).

Natuur heeft voor verschillende mensen een andere waarde: voor de een plaagreductie, voor de ander recreatie. Op landschapsniveau kun je die waarden in kaart brengen, dan zie je ook meteen waar de energie en gemeenschappelijkheid zit.

  • Paul Opdam

LONGREAD 'EEN NIEUW KLIMAAT VOOR NATUUR?'

Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Een praktische en realistische kijk, die rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering: de Brabantse natuur zal nu eenmaal nooit meer worden wat die was. In deze longread onderzoeken we de Brabantse natuur met een klimaatbestendige bril.

Betrokkenen

Heidi Buijtels

projectleider

Heidi Buijtels

Heidi is als projectleider altijd druk in de weer voor BrabantKennis. Op het moment trekt ze de verkenning 'Mind the Gap!'. Daarnaast is ze een passievolle zelfstandig programmamaker en moderator in het publieke domein.
Sjoerd van Dommelen

social designer

Sjoerd van Dommelen

Sjoerd is de man van de feiten en de cijfers en gaat hier graag over in discussie. Ook heeft hij altijd interessante weetjes op zak. Bij BrabantKennis is hij verantwoordelijk voor de interactieve longreads, waarin we verschillende trends onderzoeken.
Frans Kapteijns

Frans Kapteijns

Boswachter Frans Kapteijns werkt al ruim 25 jaar bij Natuurmonumenten. Daarnaast is hij contactpersoon voor het Oisterwijkse team biodiversiteit en natuurgids bij het IVN. Sinds een paar jaar is hij de pr-boswachter voor Brabant en Limburg.
Paul Opdam

Paul Opdam

Landschapsecoloog en emeritus hoogleraar Paul Opdam was projectleider van het onderzoeksprogramma Versnippering van Wageningen University, dat ertoe leidde dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd verstevigd met 27 duizend ha. extra natuurgebied.

Bekijk event