Het Nieuwste Cahier #01

Het Nieuwste Cahier #01

Het Nieuwste Cahier #01 is een initiatief van BrabantKennis. Het is een vervolg op het boek ‘Het Nieuwste Brabant’ dat uit nieuwsgierigheid naar de toekomst werd geboren en uitnodigt tot gesprek: tot de uitwisseling van visies en ideeën. Dit cahier, de eerste in een kleine reeks, stimuleert deze conversatie.

BrabantStad kan een verbindende en katalyserende rol spelen in de transitie naar een groene economie.

  • Joks Janssen - directeur BrabantKennis

Op 15 april 2014 gaf de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber in ’s-Hertogenbosch een uitdagende en inspirerende lezing. Barber stelt dat niet natiestaten maar samenwerkende steden het meest effectief zijn in het oplossen van problemen van burgers en het verzilveren van economische kansen.

De bestuurlijke ambassadeurs van BrabantStad zijn ervan overtuigd dat het denken over de toekomst van dit bijzondere samenwerkingsverband van nieuwe impulsen moet worden voorzien. BrabantStad staat voor grote opgaven die om een overtuigend antwoord vragen. Daarvoor zal een volgende stap in de samenwerking en positionering noodzakelijk zijn: van nationaal stedelijk netwerk naar Europese metropoolregio.

Dit beeldvormende essay dat door BrabantKennis is opgesteld is te lezen als inspiratie voor het verkennen van de toekomst van BrabantStad. Het is geschreven als bouwsteen voor de aanscherping van de strategische agenda van BrabantStad. Daarmee vormt het essay niet het eind- maar het beginpunt van een discussie, die om de input van vele partijen vraagt. Strategische vernieuwing is immers meer dan ooit een proces van co-creatie.

Dit beeldvormende essay dat door BrabantKennis is opgesteld is te lezen als inspiratie voor het verkennen van de toekomst van BrabantStad. Het is geschreven als bouwsteen voor de aanscherping van de strategische agenda van BrabantStad. Daarmee vormt het essay niet het eind- maar het beginpunt van een discussie, die om de input van vele partijen vraagt. Strategische vernieuwing is immers meer dan ooit een proces van co-creatie.

Leesgierig? Lees dan 'Het Nieuwste Cahier #01: BrabantStad'.

Betrokkenen

Joks Janssen

tekstschrijver

Joks Janssen

Als directeur van BrabantKennis zorgt Joks voor een goede, inhoudelijke aansturing van het team. Hij is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en weet deze als geen ander te koppelen aan wat er in het Brabant van (over)morgen speelt.