..
58dd5379c6997
Activiteit

Het Nieuwste Cahier #02

Het Nieuwste Cahier #02, een initiatief van BrabantKennis, werd geschreven door Jan Mengelers. Het is een vervolg op het boek ‘Het Nieuwste Brabant’ dat uit nieuwsgierigheid naar de toekomst werd geboren en uitnodigt tot gesprek: tot de uitwisseling van visies en ideeën. Dit cahier, de tweede in een kleine reeks, stimuleert deze conversatie.​
quote
We bevinden ons in een zoektocht naar een nieuw, meer waardengedreven en democratisch innovatiemodel met bijpassende kennisinfrastructuur.
- Jan Mengelers - Bestuursvoorzitter TU/e

Vrijdag 6 maart 2015 heeft Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TU/e, zijn werk Het Nieuwste Cahier#02 ‘Kennis máken met het goede leven’ aangeboden aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. 

Het cahier schetst het ideaal van een metropoolregio waarin innoveren een permanent en breed gedragen proces is: voorbij de triple helix! Het een essay van Jan Mengelers ter aanscherping van de strategie van de provincie Noord-Brabant en Brabantse kennis- en hogeronderwijsinstellingen. 

Mengelers benadrukt dat de structuur van de regionale economie en samenleving drastisch verandert: “Er vinden wijzigingen plaats in de bestaande eco-innovatiesystemen die Brabant en Brainport schragen. We bevinden ons in een zoektocht naar een nieuw, meer waarden gedreven en democratisch innovatiemodel met bijpassende kennisinfrastructuur. Een model waarbij niet de wetenschap en industrie, máár maatschappelijke vraagstukken de onderzoeks- en innovatieagenda bepalen (society based science).”

In navolging van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) betoogt Jan Mengelers in het essay dat we ons bewegen naar een ‘lerende economie’, waarin innoveren een permanent en breed gedragen proces is. “We moeten de belangrijkste grondstof van onze regio, verbeeldingskracht, aanwenden om ons innovatievermogen te versterken.” 

De belangrijkste grondstof van Brabant: verbeeldingskracht.

In de kijker