..
58dd59287ca76
Activiteit

Het Nieuwste Cahier #03

Het Nieuwste Cahier #03, een initiatief van BrabantKennis, werd geschreven door Carlo van de Weijer en Bram Hendrix. Het is een vervolg op het boek ‘Het Nieuwste Brabant’ dat uit nieuwsgierigheid naar de toekomst werd geboren en uitnodigt tot gesprek: tot de uitwisseling van visies en ideeën. Dit cahier, de derde in een kleine reeks, stimuleert deze conversatie.
quote
Een toekomst die gegarandeerd verandert, vraagt om impliciete flexibiliteit in infrastructuur en regelgeving.

Vrijdag 24 juni 2016 bood Carlo van de Weijer (Director Strategic Area Smart Mobility, TU/e) ‘Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’ aan aan Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie Noord-Brabant.

De opkomst van zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten zorgt ervoor dat we ons in de nabije toekomst anders gaan verplaatsen. Dat voorspellen de auteurs van “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit”, onder wie Carlo van de Weijer en Bram Hendrix (AutomotiveNL en Brainport Development).

Brabant is dé perfecte biotoop om deze nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit te faciliteren. Dat kan met een innovatie-ecosysteem voor coöperatieve mobiliteit, met experimenteerruimte voor vraaggestuurd OV en met een flexibele inrichting van de (stedelijke) ruimte.

Wie de toekomstbeelden van slimme auto’s, on demand mobiliteitsdiensten en deeldiensten tot zich door laat dringen, ziet dat Brabant, meer dan andere regio’s in Nederland, optimaal geoutilleerd lijkt om voorop te lopen en slim in te spelen op deze trends. Alle condities zijn aanwezig in Brabant om de slimme auto optimaal te faciliteren en om hier nieuwe, vraaggestuurde mobiliteitsdiensten te testen die de steden laten opbloeien en het platteland leefbaar houden. De regio heeft nationaal en internationaal een enorm competitief voordeel vanwege de sterk gespreide nederzettingenstructuur, de aanwezige kenniscentra en de hier gevestigde automotive industrie. Met de Innovatiecentrale van Rijkswaterstaat op de Automotive Campus in Helmond, heeft de regio ook de beschikking over de noodzakelijke testomgeving voor de nieuwste technologie en diensten.

Het cahier is een gezamenlijk initiatief van TU Eindhoven, AutomotiveNL, Brainport Development en BrabantKennis en is bedoeld om het debat over de toekomst van het mobiliteitsbeleid in Brabant aan te zwengelen.

In de kijker