BrabantKennis meets Buitenkans

BrabantKennis meets Buitenkans

Het Brabantse land, waar water zowel overvloedig als schaars kan zijn, de bevolking zowel groeit als krimpt, waar dorpen leeglopen en steden exploderen, waar we aan stikstof geen gebrek hebben, maar waar biodiversiteit tanende is. Hoe kunnen we in de toekomst balans vinden in het Brabants’ buitengebied? Dat onderzochten we bij BrabantKennis meets Buitenkans: Land van Schaarste en Overvloed.

Er is Brabant te kort, we moeten kiezen. Verbeeldingskracht kan daarbij helpen.

  • Jos van den Broek
  • BrabantKennis

Een gemêleerd gezelschap van bijna 60 personen gingen dinsdagavond 13 juli online met elkaar in gesprek over de keuzes die er gemaakt worden in het buitengebied. Dat dat niet gemakkelijk is, bleek wel uit de vraag van dagverlichter Lisa Peters wat de deelnemers meer zouden willen zien in het Brabantse buitengebied; extra natuur, sociale ontmoetingsplekken, biologische landbouw, stilte, meanderende beken?

"Er is Brabant te kort, we moeten kiezen", zei directeur BrabantKennis Jos van den Broek in zijn openingswoord. Zo bleek ook uit de eindpublicatie Land van Schaarste en Overvloed, daarin werd de balans opgemaakt van de verkenning en schetst BrabantKennis 5 paden om te laveren tussen schaarste en overvloed en zo nieuwe wegen naar de toekomst te ontdekken.  

Volgens Jos kan "een nieuwe crisis leiden tot verandering. Er is een noodzaak tot het maken van keuzes." Piera Fehres sloot daarop aan. "Keuzes zijn onontkoombaar." Uit de verkenning Land van Schaarste en Overvloed blijkt weer dat het maken van deze keuzes niet gemakkelijk is, maar dat verbeeldingskracht daarbij kan helpen. "Beelden rekken je gedachten op", vertelt Piera. "Ze zorgen voor de verbinding tussen systeem- en leefwereld."

Beelden rekken je gedachten op. Ze zorgen voor de verbinding tussen systeem- en leefwereld.

Tijdens de avond kwamen sprekers en deelnemers steeds weer terug op de verbeeldingskracht. Want hoe pak je zoiets aan? Zo vertelde Claudia van der Harst van CAST over haar ervaringen met de Buitenkans lezingenreeks over wonen in het buitengebied. "Verbeeldingskracht is essentieel bij inbreng over architectuur en stedenbouw. En je hoort steeds terug dat mensen graag meedenken over ontwikkelingen in hun gebied. Het belang van co-creatie is groot."

Ook landschapsjournalist Mark Hendriks heeft met zijn kroniek 'Het landschap, ons fundament', geschreven in het kader van de Landschapstriënnale, geprobeerd om de verbeelding van een verhaal te gebruiken. "Het landschap kan ons vertellen hoe het met ons gaat. En we hebben andere graadmeters nodig die ons dat vertellen. Andere graadmeters dan economische groei en optimalisatie. We zien ons landschap nu als ornament", vertelt hij verder "en we zouden het als een fundament moeten zien." Hij adviseert dat er op een bepaald niveau móet worden gekozen. "De burger verlangt naar visie en keuzes van ‘hogerop’, zodat lokale initiatieven tot ontplooiing kunnen komen."

Sjors de Vries van RUIMTEVOLK sluit de avond af door meerdere voorbeelden van verbeelding bij processen te delen. "De uitdaging ligt erin zowel maatschappelijk als politiek rendement te halen. Hiervoor moeten we opgaven combineren; gebiedsgericht denken én samenwerken." Daar is wel lef voor nodig. "Je moet durven te beginnen vanuit de toekomst en elkaar kunnen vinden in gedeelde beelden."

Durf te beginnen vanuit de toekomst en vind elkaar in gedeelde beelden.

EINDPUBLICATIE LAND VAN SCHAARSTE EN OVERVLOED

BESTEL DE EINDPUBLICATIE 

In deze eindpublicatie van de verkenning Land van schaarste en overvloed nemen we je mee langs verleden, heden en toekomst van ons Brabantse buitengebied. Deze publicatie werd op 13 juli gepresenteerd tijdens BrabantKennis meets Buitenkans. De publicatie kun je nu online lezen of bestel een gratis fysiek exemplaar voor in je vakantiekoffer!

Gespreksleider

Lisa Peters

Lisa Peters

Lisa is een enthousiaste en actieve dagvoorzitter. Een gespreksleider die verheldert, verwarmt en verluchtigt, die met enthousiasme en energie bijeenkomsten leidt, inhoudelijk op hoog niveau meepraat en de tijd bewaakt.

Sprekers

Mark Hendriks

Mark Hendriks

Mark werkt als journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hij observeert, opinieert en debatteert over de intrigerende wereld van het ontwerp en de planning van stad en land.
Sjors de Vries
Ruimtevolk

Sjors de Vries

Sjors is directeur van RUIMTEVOLK. Als sociaal geograaf is hij altijd gefascineerd geweest door de relatie tussen mens & ruimte. Hij ziet het als dé uitdaging van deze tijd om die relatie weer centraal te stellen bij stedelijke en regionale ontwikkeling.
Claudia van der Harst
CAST

Claudia van der Harst

Claudia is strategisch programmamanager bij CAST.

De documentaire 'Tussen vrees en vriendschap' in februari te zien door heel Brabant.

Bekijk het tourschema