..
5cc180e4bb020
Longread

Wat is er aan de rand?

Vergrijzende en ontgroenende dorpen, verdwijnende voorzieningen, een dreigende crisis op de huizenmarkt: het is slechts een greep uit de vele uitdagingen waarvoor het krimpende Brabantse platteland zich gesteld ziet. Vooral aan de randen van onze provincie dreigt een leegloop. Voor welke demografische uitdagingen staat Brabant de komende decennia? En: wat kunnen we doen om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen? Precies daarover gaat deze longread: ‘Wat is er aan de rand?’
quote
Bevolkingskrimp is niet langer behouden aan het zuiden van Limburg, het oosten van Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. Ook aan de randen van Brabant zien we inmiddels de eerste symptomen van bevolkingskrimp.

Ooit was het platteland (letterlijk) de kraamkamer van de Brabantse bevolkingsgroei en stokte de groei van de steden. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Terwijl de steden en hun directe omgeving borrelen en bruisen, is krimp de nieuwe realiteit voor regio’s aan de rand van Brabant. Daar worden de gevolgen van bevolkingsdaling steeds voelbaarder.   

West-Brabant, delen van de Kempen, de Peel en het Land van Cuijk hebben te maken met vergrijzing, braindrain, sluitende scholen, een moeilijke woningmarkt en een verschraling van de economische en sociale vitaliteit. Deze gebieden bevinden zich steeds vaker in de hoek waar de klappen vallen. Ze tonen veerkracht, maar hebben ook te maken met structurele problemen die niet gemakkelijk van onderop opgelost kunnen worden.   

Wat moet er gebeuren om de rand te versterken en leefbaar te houden? En hoe voorkomen we groeiend onbegrip?

We geven in de longread 'Wat is er aan de rand?' drie suggesties voor bestuur en beleid om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen en rafelranden te voorkomen.  

Download als pdf 

Deze longread is ook te downloaden als pdf

Leesgierig?

Lees dan ook het interview met Eef Berends (29) en Tomas Berends (26). Zij stammen uit hetzelfde nest, maar maakten andere keuzes. De een woont al zijn hele leven in Mill, de ander wilde liefst zo snel mogelijk de wijde wereld verkennen. Hoe kijken zij naar zichzelf en naar elkaar?

5cc177af51039

Foto: Willeke Machiels

KennisCafé

Dinsdag 21 mei 2019 vond het kenniscafé 'Wat is er aan de rand?' plaats in het Werkwarenhuis in 's-Hertogenbosch. Samen met Jan Latten (hoogleraar sociale demografie) spraken we over de prangende vragen die spelen rondom bevolkingskrimp in de Brabantse randgemeenten. 

5ce51825ca697

Foto: Willeke Machiels

In de kijker

Na het verschijnen van de longread 'Wat is er aan de rand?' besteedden diverse (Brabantse) media aandacht aan het onderwerp:


5ce517d6a446f