..
KC 12
Terugblik

Video & terugblik kenniscafé Als het barst

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken. Op veel terreinen staan we voor grote keuzes naar de toekomst toe. Keuzes om te veranderen, of juist niet. Maar ook níet kiezen heeft gevolgen en zorgt voor verandering. Hoe moeten we hier in Brabant mee omgaan? Kunnen we komen tot gedragen keuzes in een samenleving die verdeelder lijkt dan ooit? Die vraag verkennen we dit jaar op meerdere manieren in de verkenning Bubbels en Breuklijnen in Brabant.

We trapten de verkenning af op 1 juni 2023 bij 't Dommeltje in Boxtel, met het kenniscafé Als het barst: hoe (breuk)lijnen van verschil verandering in Brabant beïnvloeden. Hier belichtten we aansprekend onderzoek naar onbehagen. Daarnaast bekeken we in hoeverre Brabanders mogelijkheden hebben te veranderen. Én of Brabanders daar eigenlijk wel toe bereid zijn? Dit deden we samen met onze gasten van het SCP en Het PON & Telos. Zij deelden hun actuele bevindingen en we spraken met hen en het publiek door over waar het in Brabant barst of juist bruist, bij dit kenniscafé in Boxtel, onder leiding van Eveline van Rijswijk.

VIDEOVERSLAG

Een integraal videoverslag van de hele middag, inclusief alle presentaties, is nu hieronder terug te kijken.


quote
Kunnen we komen tot gedragen keuzes in een samenleving die verdeelder lijkt dan ooit?

Kenniscafé Als het barst_short video

Kenniscafé Als het barst_volledige bijeenkomst

MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar maatschappelijk onbehagen. Hoe somber zijn mensen gestemd over Nederland? Wie zijn juist meer of minder optimistisch en wat zit daarachter? En hoe kunnen beleidsmakers constructief omgaan met gevoelens van onbehagen in de samenleving? Waar zitten verschillen of gelijkenissen in Nederland? Bram Geurkink en Emily Miltenburg (SCP) deelden de belangrijkste bevindingen.

Wil je hier meer over weten? Download het onderzoek 'Somber over de samenleving' hier

VERANDERINGSBEREIDHEID

Het PON & Telos nam veranderingen als uitgangspunt en vroeg zich af; in hoeverre zijn Brabanders bereid om dingen anders te doen? Een toekomstbestendige samenleving vraagt immers ook om gedragsveranderingen van haar inwoners.

Maar zijn Brabanders eigenlijk wel bereid om bijvoorbeeld meer uren te gaan werken of te verhuizen naar een woning die (beter) past bij hun situatie? En zijn er verschillende typen mensen die al dan niet in beweging willen of kunnen komen? Om scherper in beeld te krijgen hoe mensen met veranderingen omgaan, zijn Brabanders getypeerd op basis van hun redzaamheid en veranderingsbereidheid, waarover Mariëlle Blanken (Het PON & Telos) uitleg gaf.

BUBBELS EN BREUKLIJNEN IN BRABANT

Daarnaast blikten we vooruit naar onze verkenning Bubbels en Breuklijnen in Brabant, onder leiding van presentator en historicus Eveline van Rijswijk. Wat staat er nog op de planning? Waar willen wij ons in gaan verdiepen? En waar zouden we ons volgens onze gasten in moeten verdiepen?

KC 97
KC 69
KC 82
KC 56
KC 94
KC 91
KC 101
KC 52
KC 6
KC 47

Fotografie: Eddie Mol

Emily Miltenburg

Emily Miltenburg

SPREKER > Emily Miltenburg

Emily werkt sinds 2017 als wetenschappelijk medewerker bij het SCP, waar zij o.a. onderzoek doet naar publieke opinie over de maatschappij en
politiek.

https://www.scp.nl/over-scp/medewerkers/miltenburg
Bram Geurkink

Bram Geurkink

SPREKER > Bram Geurkink

Sinds 2021 is Bram werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het programma Representatie en Vertrouwen bij het SCP. Hij doet onderzoek
naar maatschappelijk onbehagen, verklaringen daarvoor en regionale verschillen hierin.

https://www.scp.nl/over-scp/medewerkers/geurkink
Marielle Blanken

Marielle Blanken

SPREKER > Marielle Blanken

In Marielle's werk voor Het PON & Telos spelen transitievraagstukken in het sociale domein een dominante rol. Daarnaast houdt ze zich bij Tilburg University momenteel bezig met haar promotieonderzoek, naar het functioneren van governance netwerken in het jeugddomein en de maatschappelijke waarde die zij weten te creëren.

https://hetpon-telos.nl/wie-we-zijn/drs-marielle-blanken-2/
Eveline van Rijswijk

Eveline van Rijswijk

GESPREKSLEIDER > Eveline van Rijswijk

Eveline is presentator, programma- en theatermaker, spreker, wetenschapscommunicator & historicus.

https://evelinevanrijswijk.nl/