..
5b681d769fa4b
In de media

Provincie sluit convenant met Fontys

De samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Fontys ICT, die ontstond tijdens The Next Mobility Hack in het najaar van 2016, heeft geleid tot een structureel samenwerkingsconvenant: de provincie is sinds juli 2018 de 100e 'Partner in Education' van Fontys ICT!

5b6824037d267

Naar aanleiding van The Next Mobility Hack werd de provincie door Fontys ICT gevraagd om maatschappelijke vraagstukken aan te dragen waar studenten met big data mee aan de slag konden. Dit leidde tot een tweetal data challenges: Breaking Bad Brabant (voorspelling drugsdumpingen samen met de politie) en een waterchallenge. Deze succesvolle challenges leidden op hun beurt tot een structurele samenwerking waarbij de provincie 'Partner in Education' werd. Hiermee wordt het curriculum van Fontys betekenisvoller, zowel voor de student als de docent. En de provincie krijgt toegang tot de nieuwste ICT skills en ICT talent.

Door dit convenant kan de provincie (1) de digitale agenda versterken, (2) ICT talent scouten, en (3) een Learning Community inrichten rondom challenges waarin studenten en medewerkers samenwerken en zodoende van elkaar leren.

Meer informatie: https://www.piefontysict.nl/nl...