..

"Voor de toekomst van Brabant is het van belang dat we iedereen bij de regionaliseringsbeweging aangesloten houden. En dan denk ik in de eerste plaats aan onze inwoners."

Marieke Moorman, burgemeester Bernheze, volgde deze week onze verkenning #7zondenvanBrabant over Verdriet.

Marieke las de bespiegeling van Het Pon en BrabantKennis Verdriet in regionale samenwerking: ‘En niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’ . Zij hebben dit voorjaar (2020) voor de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) onderzocht hoe er in Brabant over regionale samenwerking wordt gedacht. Marieke deelt in onderstaande video de belangrijkste lessen die zij daaruit trekt voor de toekomst van Brabant.