..
58c7e40203c4f
Activiteit

Kiem #3: Wij maken het

In de derde kiem van Het Nieuwste Brabant 'Wij maken het' staat de opkomst van het nieuwe maken en het belang van vakmanschap centraal.
quote
Het maken gaat niet alleen om een eindproduct, maar is ook en misschien vooral een sociaal gebeuren. Samen dingen maken is ook een feestje.

Het nieuwste Brabant is een Brabant van makers. De vierde industriële revolutie zorgt voor een terugkeer van de ambachtsindustrie naar de steden en dorpskernen. Steeds vaker zijn makers te vinden in leegstaande fabriekshallen en garageboxen. Samenwerken en delen zijn daarbij sleutelwoorden.

Brabant maakt het en maakt het samen. Hebe Verstappen, hoofd van het TextielLab – onderdeel van het TextielMuseum in Tilburg – vertelt over het Lab en de innovatieve projecten die zij uitvoeren. Vakmanschap, betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij cruciaal.

Leesgierig? Lees dan kiem #3!

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis deze tien trendboekjes uit als de tien kiemen van Het Nieuwste Brabant.