..
58c807ec333e7
Activiteit

Kiem #10: Open minded

In de tiende en laatste kiem van Het Nieuwste Brabant 'Open minded' staat het open staan voor nieuwe inzichten en de wil om te veranderen, centraal.
quote
De natuur heeft al veel problemen opgelost, waar de mens nog mee worstelt.

In onze Brabantse samenleving komen we steeds meer Brabanders tegen met een open mind. Ad Vlems, initiatiefnemer van Ecodorp Boekel, vertelt over de duurzame en zelfvoorzienende leefomgeving, die hij samen met zijn vrouw Monique en twintig andere ‘ecodorpers’ wil realiseren in Boekel.

Het Nieuwste Brabant streeft naar anders en beter. Duurzaamheid is een hot topic in Brabant.

Het nieuwste Brabant is een bewuster Brabant. De opgaven van de eenentwintigste eeuw zijn groot. De samenleving protesteert. Tegen de expansie van de intensieve veehouderij, tegen gaswinning en schaliegasboringen.  Steeds meer burgers wachten niet langer af tot de overheid of het bedrijfsleven acties ondernemen, maar nemen zelf het initiatief. Ze kiezen voor een soberdere leefstijl of voor het zelf opwekken van energie. Het is van belang dat steeds meer Brabantse burgers zich bewust worden van de impact van hun keuzes. Om echt als Brabant het verschil te maken, is de open mind van de Brabander, het openstaan voor nieuwe inzichten en de wil om te veranderen, allesbepalend.

Leesgierig? Lees dan kiem #10!

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis deze tien trendboekjes uit als de tien kiemen van Het Nieuwste Brabant.