..
58c7cd5aef09b
Activiteit

Bijeenkomst: Het Nieuwste Brabant ontkiemt

Op steeds meer plekken in Brabant geven jonge pioniers vorm aan een duurzame toekomst. Deze pioniers gingen tijdens een informele sessie met bestuurders en beleidsmakers in dialoog: hoe kunnen we het nieuwste Brabant samen vormgeven?

Wat kunnen politiek en bestuur leren van deze nieuwe generatie en hoe zij in het leven staan? Hoe kunnen politiek en bestuur ruimte geven aan de door hen gewenste vernieuwing? Welke vragen en dilemma’s roept de zoektocht naar maatschappelijke innovatie, waardengedreven ondernemerschap en duurzaamheid op voor politiek en bestuur?

Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst over de 10 Kiemen van Het Nieuwste Brabant op 5 juni 2015 in De Gruyterfabriek in 's-Hertogenbosch.

Tijdens deze middag hield dagvoorzitter Carla van Loon meerdere korte interviews met de ‘kiemen’ van Het Nieuwste Brabant, vernieuwers uit de Brabants samenleving. En waren er inspirerende bijdragen van Marjan Minnesma (directeur Urgenda), commissaris van de Koning, Wim van de Donk, Albert Jan Kruiter (directeur Instituut voor Publieke Waarden) en Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenleving.

Leesgierig? Lees dan de terugblik !

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis deze tien trendboekjes uit als de tien kiemen van Het Nieuwste Brabant.