..

"Het karakter van Brabantse dorpscentra en binnensteden moet gaan veranderen. Niet langer mono met alleen winkels, maar een meer gemengd winkelgebied met groen en wonen door elkaar. Dat is minder leuk voor winkeliers, maar dat is wel de toekomst."

Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio Fontys Hogescholen, volgde deze week onze verkenning #7zondenvanBrabant over Gulzigheid.

Cees-Jan las het essay van Hans Dagevos en deelt in onderstaande video de belangrijkste lessen die hij daaruit trekt voor de toekomst van Brabant.