..
60ec320990b1d
Terug naar het overzicht
bk_artikel
Nieuws

Brabant zijn wij

Op 12 juli 2021 werd het essay 'Brabant zijn wij' aangeboden door commissaris van de Koning Ina Adema in 's-Hertogenbosch aan de voorzitters van de veiligheidsregio's tijdens de vergadering van het interregionaal beleidsteam (irbt).

‘Het mooiste aan Brabant, ben jij, dat ben jij’. Deze tekst van Guus Meeuwis staat in ons collectief Brabants geheugen. Maar mogen we ook zingen ‘het mooiste aan Brabant, zijn wij, dat zijn wij’?
60ec252ef1921

In dit essay maakt BrabantKennis, op verzoek van de commissaris van de Koning, de balans op van Brabant tijdens, voor en na corona. We schetsen hoe we de coronacrisis samen doorkwamen en toch ieder op eigen wijze beleefden. Ook werpen we een blik op hoe Brabant er voor corona bij lag. Daarin lijkt anno 2021 inhoudelijk weinig veranderd, maar de urgentie is verder toegenomen. Tot slot schetsen we hoe we samen de toekomst van Brabant kunnen vormgeven. Want corona mag later een rimpeling in de geschiedenis blijken, het geeft ons nu de kans om te (her)overwegen wat we belangrijk vinden en daar samen over in gesprek te gaan.

quote
Het is nu zaak om samen het gesprek aan te gaan. Want: Brabant zijn wij.
- Ina Adema, commissaris van de Koning

Ina Adema: "Brabant staat voor samen. Brabant zijn wij. We leren van elkaar, zoeken de verbinding en staan elkaar bij. Dat is een proces. Om dat proces van denken en doen te starten is dit essay geschreven. Daar is in de afgelopen weken hard aan gewerkt door Jos van den Broek, directeur van BrabantKennis. Ik wil hem zeer bedanken voor dat werk en complimenteren met het resultaat."

DOWNLOAD ESSAY 'BRABANT ZIJN WIJ' 

Download het essay hier (pdf) of klik door naar de website Brabant zijn wij.

Denk en praat mee

Hoe kunnen we concreet handen en voeten geven aan het samen vormen van de toekomst van Brabant? We doen in het essay vijf suggesties. Binnen ieder van deze suggesties is een rol voor de individuele burger, voor de samenleving als geheel, voor bedrijven, voor kennisinstellingen en voor overheden op verschillende niveaus.

Er zijn talloze voorbeelden van hoe deze suggesties in de praktijk worden gebracht. We verzamelen deze voorbeelden op www.brabant.nl/brabantzijnwij . Zo kunnen we van elkaar leren en samen vormgeven aan het Brabant van de toekomst.