..
Publicatie

Verbinding en verbeelding

Nienke van Boom gaat in haar essay dieper in op de sociale betekenis van cultuur. Ze gaat op zoek naar de betekeniswaarde van cultuur door te kijken wat wat cultuur is en wat cultuur doet.

Hoe we naar cultuur kijken is een weergave van ons cultuurbeleid. En daar zien we dat cultuur steeds vaker gezien wordt als een instrument. Of dat verwezen wordt naar de artistiek-expressieve waarde of intrinsieke waarde van cultuur. Beide zienswijzen gaan voorbij aan het feit dat cultuur voor heel veel mensen om heel andere redenen betekenisvol is.  

Nienke van Boom gaat in haar essay dieper in op de sociale betekenis van cultuur. Ze gaat op zoek naar de betekeniswaarde van cultuur door te kijken wat  wat cultuur is en wat cultuur doet. En dus hoe cultuur werkt. En ziet dat we de culturele eigen/wijs/heid van Brabant niet kunnen begrijpen zonder te kijken naar de sociale waarde die ons verbindt. We hebben  een nieuw cultuurbegrip nodig waar ruimte is voor de waarde van verbinding en verbeelding!