..
Terugblik

Terugblik Publiek Ondernemerschap

‘Publiek ondernemerschap: op waarde geschat?’ is de terugblik op het werkatelier dat we 19 juli 2016 in het Werkwarenhuis aan de Tramkade in Den Bosch hielden over deze trend van onderop.
quote
Idee: ministerie van publiek ondernemers, vol met ongelijk gestemden
- Rob Denissen - Piet van Meintjes Hoeve

Welke nieuwe waarden, waarderingssystematiek en standaarden zijn ervoor nodig om het publiek ondernemerschap, dat in Brabantse dorpen én steden opbloeit, als overheid beter te kunnen waarderen?

Albert Jan Kruiter schreef hierover eerder het essay ‘Publiek ondernemerschap: op waarde geschat!’ . Zijn verhaal biedt concrete aangrijpingspunten voor politiek en bestuur, die mooi aansluiten bij de zoektocht die we als Brabant breed voeren in het kader van bijvoorbeeld Sociale Veerkracht en de nieuwe Omgevingsvisie.

Tijdens het werkatelier over publiek ondernemerschap van 19 juli 2016 gingen 40 deelnemers met Albert Jan en met elkaar aan de slag om deze nieuwe waarden en standaarden rond publiek ondernemerschap te toetsen en verder uit te diepen. In deze terugblik vind je 10 concrete actie- en agendapunten voor zowel overheid als publiek ondernemers.

58db6120d4ac5