..
Publicatie

Raadsleden en de regio

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 achter de rug, is de noodzaak groot om het te hebben over regionale samenwerking. Hoe kunnen nieuwe raadsleden zich zo goed mogelijk tot de regio verhouden? In deze longread verkennen BrabantKennis en Het PON & Telos deze vraag en beschrijven we hoe deze regionaliseringstrend in Brabant zich manifesteert.
quote
Hoe kunnen nieuwe Brabantse raadsleden zich zo goed mogelijk tot de regio verhouden?

Reflexen én reflectie: raadsleden en de regio

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 achter de rug, is de noodzaak groot om het te hebben over regionale samenwerking. Want met toenemende decentralisaties en regionalisering is dit één van de meest uitdagende thema’s voor gemeenten. Die gemeenten krijgen steeds meer taken, die ze lastig alleen kunnen uitvoeren. Ze zoeken dan ook de samenwerking op met elkaar; soms vrijwillig, soms door het Rijk aangedreven. Het risico bij die samenwerkingen is dat de raad daar weinig grip op heeft en er weinig ruimte meer is om zelf te bepalen wat van belang is.    

De vraag is hoe nieuwe raadsleden zich zo goed mogelijk tot de regio kunnen verhouden? In deze longread verkennen BrabantKennis en het PON & Telos deze vraag en beschrijven we hoe deze regionaliseringstrend in Brabant zich manifesteert.

We onderzoeken de beschikbare data over regionale samenwerkingen in Brabant. Daarnaast gaan we nader in op de rol van de raadsleden in de regio, op basis van gesprekken met Brabantse stakeholders; raadsleden, griffiers, strategen en wethouders. We bekijken een aantal terugkerende reflexen die vragen om reflectie. En tenslotte formuleren we vijf suggesties voor de (nieuwe) raadsleden die in 2022 aan de slag gaan met lokale én regionale thema’s.

Download de longread hier.

COLOFON

Deze longread is een samenwerking tussen BrabantKennis en Het PON & Telos.

Tekst: Jos van den Broek en Piera Fehres, BrabantKennis & Mirjam Smulders, Marijn van Asseldonk en Mariëlle Blanken, het PON & Telos.
Vormgeving: Maan ontwerp. design. content.